Architektura /

Koncepční studie lépe zkoordinuje plánované projekty na Babě a zkvalitní podmínky pro její obyvatele

Funkcionalistická vilová kolonie Baba bude lépe chráněna před nekoordinovanými změnami. Rada hl. města Prahy dnes zadala Institutu plánování a rozvoje (IPR) zorganizovat výběrové řízení na tým, který vytvoří koncepční studii budoucího rozvoje této lokality. Studie se zaměří zejména na zkvalitnění veřejných prostranství a podpoří zachování historické hodnoty území.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy , 15. 4. 2020

Osada Baba je z hlediska urbanismu a veřejných prostranství stabilizované území. Ovšem i stabilizované lokality časem vyžadují úpravy. V případě Baby je největším problémem špatný stav a umístění podzemních sítí, jako je například kanalizace, vodovod či plyn. Dále jsou v plánu, či už dokonce probíhají, úpravy povrchů chodníků a silnic. 

V roce 2017 se také Baba zapojila do projektu „experimentální sídliště v Evropě 1927 – 1932“, ve kterém města usilují o titul Evropské dědictví. Projekt se týká zejména zvyšování informovanosti o tomto území a zároveň zakládá příležitost zvýšit kvalitu veřejných prostranství. Praha titul Evropského dědictví získala koncem března 2020. 

Pohled na ulici Na Ostrohu na Babě. Zdroj: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) 

Všechny tyto projekty doposud nebyly zkoordinované a chyběl zde koncepční přístup.

„Ucelený přístup je v městském plánování velmi důležitý, a v případě osady Baba to platí dvakrát. Plánované projekty je potřeba zkoordinovat aby nedošlo k narušení historické hodnoty místa. Koncepční studie je určitě vhodný nástroj, který nám nejlépe ukáže, jak dále postupovat,“ vysvětluje Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Právě celkový přístup k území by měla vyřešit koncepční studie, která umožní zkombinovat a zkoordinovat probíhající paralelní projekty a tím současně zvýšit efektivitu vynaložených prostředků. Dalším důležitým krokem je zapojení krajinářských architektů a odborníků na památkovou péči, kteří dokážou citlivě navrhnout změny, které území zkvalitní, ale nenaruší jeho historickou hodnotu. 

Cíle koncepční studie:

Zachování a rozvoj historické hodnoty území

Celkové zkvalitnění prostředí pro místní obyvatele

Vytvoření zázemí pro návštěvníky (mimo obytné území) tak, aby byli co nejméně rušeni místní obyvatelé (infosystém o chráněném území a hodnotných budovách, navigační systém a označení vil)

Obnova povrchů a dalších částí veřejných prostranství tak, aby došlo k posílení identity a charakteru osady Baba dle historických podkladů

Zvýšení bezpečnosti bezbariérových cest

Lepší prostupnost a zkvalitnění propojení pro chodce se sousedními částmi města

Rekonstrukce sítí technické infrastruktury v souladu se soudobými trendy (hospodaření s dešťovou vodou

O tom, kdo koncepční studii vytvoří, rozhodne výběrové řízení na základě kvalitativních kritérií v režii IPR. Složení týmu je ovšem dané už teď, nebude tam chybět architekt, dopravní inženýr, krajinářský architekt a vodohospodářský inženýr. Předpokládá se, že výběrové řízení proběhne v květnu letošního roku.

„Těší mě, že se osadě Baba bude věnovat tým složený z profesionálů různých odvětví. Podobně jako u projektu Karlovo náměstí budeme požadovat účast nejen architekta, ale i krajináře či vodohospodáře. Myslím, že takto složené týmy zajistí, že nic důležitého nebude opomenuto a upozaděno,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Zadání koncepční studie a veškeré další kroky se bude konzultovat se všemi dotčenými subjekty, jako je například městská část Praha 6, Národní památkový ústav nebo majitelé chráněných vil.

V neposlední řadě se také počítá se zapojením občanů. V plánu jsou minimálně 2 setkání s místními obyvateli. O konkrétních termínech setkání budeme informovat.

Osada Baba

Osada Baba je prvorepubliková funkcionalistická vilová kolonie na jihovýchodní části

ostrohu Baba v pražských Dejvicích. Byla vystavěna jako jedna ze šesti evropských kolonií moderního bydlení, které vznikaly z iniciativy Werkbundu na konci 20. a začátku 30. let 20. století. Tyto kolonie měly propagovat moderní funkcionalistickou výstavbu, finančně dostupnou pro široké vrstvy. Osada Baba, jako jediná z kolonií je složena pouze z individuálních domů postavených na míru soukromému investorovi. V rámci funkcionalistických kolonií je Baba jednou z nejdochovalejších, protože obdobné výstavby ve Vídni a v Německu byly během 2. světové války poškozeny. Osada Baba je od roku 1993 městskou památkovou zónou.

Vlevo část vily Václava Mauleho od Josefa Gočára, vzadu vila Karla Heraina od Ladislava Žáka, vpravo vlastní vila Pavla Janáka (všechny budovy z roku 1932). Zdroj: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR)

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři