Budova Centrálních polytechnických dílen s Galerií města Pardubic v areálu Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích od ateliéru Šépka architekti Foto: Aleš Jungmann
Architektura / industriální a technické stavby

Konstrukce budící respekt. V areálu Gočárových mlýnů vyrůstá budova polytechnických dílen s galerií od Jana Šépky

Beton, cihla, corten – pomocí těchto materiálů naváže ateliér architekta Jana Šépky na hodnotnou industriální stavbu Winternitzových automatických mlýnů od Josefa Gočára. Nový objekt s výraznou siluetou a úctyhodnou konstrukcí se stane polopropustnou bránou areálu, který prochází zásadní proměnou.

Adéla Vaculíková , 3. 10. 2022

V procesu

Areál Winternitzových automatických mlýnů v Pardubicích se v budoucnosti stane jedním z důležitých center města. Než se však otevře veřejnosti, projde výraznými změnami. Některé z nich je nyní možné sledovat doslova v přímém přenosu. Vedle rekonstrukce architektonicky hodnotných mlýnů od Josefa Gočára zde vyroste také několik novostaveb. Jednou z nich je i výrazná stavba od ateliéru Šépka architekti, která je právě v procesu realizace.

Do iniciativy na konverzi bývalého průmyslového areálu je zapojeno několik subjektů – soukromých i veřejných. Budova Centrálních polytechnických dílen s Galerií města Pardubic zde vzniká pod záštitou města. Architekti Jan Šépka – Jan Bárta a Marek Fischer – pro místo navrhli skutečně městský dům. Takový, který bude sloužit jak svému dedikovanému účelu, tak i širšímu okolí. Důležitý aspekt návrhu totiž představuje jeho provázání s veřejným prostorem. „Galerie zde funguje jako živý parter, kterým proroste pohyb,“ říká Jan Šépka, když projekt svého ateliéru charakterizuje.

Foto: Pro budovu Centrálních polytechnických dílen a Galerie města Pardubic se stane klíčovým motiv rozdělení do dvou hmot

Rozdělení, které spojuje

Budova polytechnických dílen s galerií v sobě sdruží dvě velmi odlišné funkce. Rozdílnost provozů na první pohled naznačí rozdělení jedné stavby do dvou hmot – nad přízemní galerií se bude vznášet objekt dílen. „Naším cílem je začlenit Automatické mlýny do nově vzniklého areálu, kde bude mít památkově chráněný objekt ústřední postavení,“ říkají autoři z ateliéru Šépka architekti.

Ateliér Jana Šépky stojí také za návrhem úprav veřejných prostorů v celém areálu. Budova dílen a galerie, která uzavírá jeho severní stranu, není od těchto aktivit nijak oddělena. Po cihlové galerii, která tak materiálově zcela navazuje na sousední Automatické mlýny, se dá vystoupat na střešní terasu krytou hmotou dílen − ta bude z probarveného betonu a opláštěná kortenovým plechem. „Při pohledu z dálky téměř nerozlišíte, co je cihla a co je beton,“ vysvětluje Jan Šépka volbu materiálů.

Motiv rozdělení jedné stavby na dvě zároveň přináší podstatné provozní výhody. Galerie tímto způsobem využije přirozené denní světlo přiváděné seshora mléčnými světlíky. Velkoformátové prosklené úseky zase umožní propojit multifunkční prostory s děním na nádvoří. „Díky vyzdvižení celé budovy je ve vyšších patrech zajištěn klid potřebný pro práci studentů, zatímco galerie města Pardubic GAMPA, která je umístěná ve spodní části v parteru, je více propojena s veřejným prostorem,“ vysvětlují architekti. Zděná hmota galerie bude doslova další pochozí plochou – její střecha poslouží jako terasa, jedna ze stran zase jako amfiteátr pro kulturní akce.

Foto: Přirozené denní světlo budou do galerie přivádět mléčné světlíky

Polytechnické dílny vedle toho nabídnou špičkové zázemí základním a středním školám. Na dvou podlažích přístupných komunikačními šachtami v „nohách“ stavby se zde bude nacházet například kovodílna, laboratoře, počítačová místnost nebo promítací prostor. Místo v jeho centru zaujme promítací koule, na níž bude možné realisticky simulovat přírodní jevy naší i jiných planet. Všechny místnosti budou osvětlené tak, jak to jejich provozu nejlépe vyhovuje – například do laboratoří, která vyžadují zatemňování, bude seshora přiváděno pouze severní světlo.

Budova Polytechnických dílen a Galerie města Pardubic se v budoucnosti stane přirozenou součástí města. Pečlivě sestavený areál Winternitzových automatických mlýnů začne své objekty postupně zpřístupňovat už zhruba za rok a půl. Otevření polytechnických dílen s galerií je naplánováno na podzim roku 2023.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři