Architektura /

Mezinárodní urbanistická soutěž Budoucnost centra Brna

Statutární město Brno včera vyhlásilo mezinárodní dvoukolovou urbanistickou soutěž. Předmětem soutěže je urbanistické a dopravní řešení pro nové brněnské nádraží umístěné v lokalitě pod Petrovem a současně vytvoření strategie pro vznik plnohodnotné části města.

EARCH.CZ , 8. 9. 2015

Mezinárodní urbanistická soutěž Budoucnost centra Brna je vyhlášená se záměrem najít řešení pro jedno z nejkomplikovanějších, ale současně také nejzajímavějších míst jihomoravské metropole – prostor v okolí hlavního nádraží.

Prostřednictvím soutěže oslovujeme architekty, urbanisty a další odborníky, aby řešená lokalita v centru nebyla pohlcena invazivní generickou architekturou, ale aby se stala integrální součástí městské struktury, reprezentující Brno jako kreativní a sebevědomé město. „Soutěž má pro město dvě roviny. První z nich je pragmatická – hledaní odpovědí na otázku, jak s řešeným územím naložit a jakým způsobem jej dotvářet v případě, že stát rozhodne v rámci železničního uzlu o umístění nádraží pod Petrovem. Druhá rovina souvisí s celkovou dlouhodobou vizí města, kterou chceme i touto soutěží naplňovat: Brno se profiluje jako moderní a mladé město, které nabízí spoustu studijních možností. Chceme město rozvíjet tak, aby bylo nejen hezké, ale hlavně funkční pro občany,“ komentuje postoj města jeho primátor Ing. Petr Vokřál.

Díky profesionálnímu přístupu a řadě podnětných diskusí vedených se zástupci města a jeho Odboru územního plánování a rozvoje předkládáme soutěžícím inspirativní a otevřené zadání. Součástí jeho řešení pak bude nejen urbanistická koncepce, ale i metoda, strategie a nástroje k jejímu úspěšnému naplnění. Brno hledá návrh celého procesu – návrh, který povede ke vzniku nové čtvrti se soudobou sociální a kulturní infrastrukturou a který městu umožní posilovat svou roli v dané lokalitě.

Mgr. Martin Ander, Ph.D., náměstek primátora města Brna pro oblast rozvoje města upřesňuje: „Naší vizí pro toto území je živé kompaktní město, jehož základem musí být bydlení a s ním související služby – ať už jsou to kavárny, obchody, školky nebo kvalitní veřejná prostranství, parky či místa pro sportování. Mělo by zde postupně vzniknout živé město tak, jak ho známe z jiných čtvrtí navazujících na brněnské městské centrum. Chceme se dopracovat ke kvalitním řešením a víme, že je to dlouhý proces o mnoha fázích.“

Tato soutěž přistupuje k rozvojovému území v centru Brna jako k příležitosti ke znovuuchopení města – jinému, než je pragmatické rozmisťování objektů velkého měřítka či vytváření vnitřní periferie. Jejím cílem je nalézt řešení, které bude přizpůsobivé, udržitelné a kvalitní, a to z hlediska architektonického, urbanistického a dopravního, a které povede ke vzniku plnohodnotné integrální části moderního evropského města.

Spolu s brněnskými zastupiteli budou o návrzích rozhodovat architekti s bohatými zkušenostmi z praxe i soutěžení. Předsedou poroty je německý architekt Roger Riewe, jehož kancelář na základě vítězství v soutěži navrhovala hlavní nádraží v Innsbrucku. Dále v porotě zasedne Silja Tillner z Rakouska, jejíž studio pracuje již řadu let na vídeňském projektu Urbion, rozsáhlé městské revitalizaci úzce spojené s železnicí a odkazem Otto Wagnera. Ze zahraničí se dále zúčastní Sándor Finta, hlavní architekt města Budapešti, a Jiří Oplatek, brněnský rodák působící ve švýcarské Basileji.

Odbornou část poroty dále tvoří její druhý místopředseda Ivan Plicka – předseda České komory architektů, Jan Pavlíček – dopravní inženýr, Jaroslav Wertig z pražského studia A69 architekti, zástupce mladé brněnské scény Ondřej Chybík ze studia Chybik+Kristof, přední český teoretik a historik architektury Vladimír Šlapeta a Ivan Lejčar ze studia Alej – autor studie Nádraží v centru.

Závislými porotci jsou primátor města Brna Petr Vokřál (ANO), který byl zvolen prvním místopředsedou poroty, dále náměstci primátora Martin Ander (SZ) a Matěj Hollan (ŽTB) spolu se zastupitelem a místostarostou městské části Brno-sever Petrem Hladíkem (KDU-ČSL). Kompletní sestavu poroty doplňují z řad zastupitelstva města Brna Jana Drápalová (SZ) a Petr Bořecký (ANO).

Termín pro odevzdání návrhů v prvním kole je stanoven na 18. 12. 2015. Soutěž bude otevřená, veřejná, anonymní, dvoukolová a vyhlášena je v češtině a angličtině. Do druhého kola se předpokládá postup 8 návrhů, na jejichž dopracování pak budou mít autoři čas až do 15. 4. 2016. Výsledky soutěže by tak měly být zveřejněny spolu s výstavou návrhů v dostatečném předstihu před chystaným referendem o poloze nádraží a rozvoji jižního centra.

Oceněny budou tři nejlepší návrhy. Ceny jsou stanovené na 1 800 000 Kč pro první místo, 1 200 000 Kč pro druhé a 750 000 Kč pro třetí místo. Mezi ty návrhy, které postoupí do druhého kola, ale neobdrží žádnou cenu, se počítá s rozdělením celkové částky 1 250 000 Kč.

Veškeré informace pro média budou vždy zveřejňovány rovněž na stránkách soutěže: budoucnostcentrabrna.cz

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 8. 9. 2015
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři