Architektura / občanské stavby

Mobilní chata Hypercubus

Projekt HyperCubus je výzkumný úkol, který vznikl na základě společné diplomové práce Matthiase Gumhaltera a Christiana Reschreitera. Cílem je vývoj minimalistického mobilního apartmánu pro dvě osoby, který má využití hlavně v turismu.

Jan Ries , 16. 2. 2012

Popis projektu Hypercubus

Cílem návrhu bylo splnit následující kriteria: možnost průmyslové výroby, snadná přeprava, optimální využití interiéru, soběstačnost v případě sólového použití a na druhé straně skládání do sestav, výrazná a rozpoznatelná architektura, hospodárnost. Práce na zmíněném výzkumném úkolu byly zahájeny v lednu 2010 a byly ukončeny výrobou prototypu v květnu 2010.

Resumé

Projekt HypeCubus se pokouší o novou interpretaci pojmu „hotel“. Jako logický důsledek inovačního konceptu vznikl návrh, vyznačující se jasným archtektonickým výrazem, rafinovanou funkčností a inteligentní konstrukcí. Prototypu se již dostalo chvály a také zájmu o komerční využití.

Základní idea

Název HyperCubus je odvozen z geometrického tvaru, v našem případě je ale pojmenováním mobilního hotelového pokoje koncipovaného pro dvě osoby. Vybavenost mobilních apartmánů poskytuje nezávislost na vnějších zdrojich, čímž je umožněno jeho dočasné umístění jako samostatné jednotky, ale také skládání do větších sestav. Tyto vlastnosti a jednoduchý transport jsou předpokladem pro sezónní nebo dlouhodobé využití v různých lokalitách.

Architektura

Na jedné straně je HyperCubus pojmenováním inovačního konceptu v turismu, na druhé straně názvem geometrického tvaru, který byl tímto konceptem transponován do architektury. Racionálním požadavkem bylo vyvinuti „kumulativního“ prostoroveho prvku, který může být rozšířen horizontálním a vertikálním řazením do sestav podobných hotelům. Jako triviální řešení se zde nabízí forma kvádru. Tato forma ovšem připomíná obyčejný kontejner a je v rozporu s požadavkem na dynamiku, jasnost, originalitu a rozpoznatelnost. Čím menší je archtektonický prvek, tím více souvisí jeho vnější tvar s interiérem a tím důležitější je souhra funkce a uměleckého ztvárnění prostoru. HyperCubus splňuje tento požadavek rafinovaným způsobem. Otevřené prostorové uspořádání tří úrovní interiéru svým dojmem subjektivně zvětšuje kvantitativně minimální prostor interiéru.

Konstrukce

Použitý materiál: vícevrstvé masivní desky. Ty mají výhodné konstrukční vlastnosti, dobré izolační vlastnosti, hotovou (vnitřní) povrchvou úpravu a jsou ekologicky hodnotným tuzemským výrobkem. Vyznačují se snadnou zpracovatelností a splňují tak technologické požadavky vyplývající z komplexního tvaru HyperCubusu.

Využití v cestovnim ruchu

HyperCubus zapadá svým konceptem do tematiky „minimal housing“. Mobilní hotelový pokoj poskutuje dvěma osobám místo s vybavenim srovnatelným s běžným hotelem. Ústřední myšlenkou je, že hotel hosty neočekává na pevném místě, nýbrž se přesune tam, kde jej hosté potřebují. HyperCubus mění svým konceptem nemovitost v movitost. Obývacímu porstoru se přidává další dimenze, totiž premístitelnost, a tím se rozšiřují možnosti jeho využití. Jeden a tentýž objekt může být během roku využíván podle potřeby v různých lokalitách a tím mohou být kompenzovány nedostatky v obsazenosti mimo sezónu. Vybraná lokalita musí pouze poskytovat napojení na vodu a na kanalizaci, případně na elektrickou síť. HyperCubus funguje ovšem i samostatně. Při větších akcích se mohou tyto obývací jednotky spojit do sestav připomínajících hotel. HyperCubus může být použit jako ubytovaci možnost jak ve stávajících turistických regionech, tak v regionech turisticky méně vyvinutých. Přednost tohoto konceptu spočívá v možnosti rychlého nasazení v oblastech vyznačujících se turistickými zajímavostmi, ve kterých však chybí ubytovací možnosti. HyperCubus umožňuje velice rychlou reakci na situaci na trhu a je předpokladem pro vysoké vytížení. Svou přemístitelností rozšiřuje HypeCubus vlastní užitnou hodnotu a předčí v tomto směru klasický „stacionární“ hotel. Je–li HyperCubus umísteěn ve městě či na střechách stávajících domů, přispívá tento koncept ke zvýšení koeficientu zastavenosti.

www.hypercubus.at

MAKING OF / HYPERCUBUS from WG3 on Vimeo.

WG3 je tvůrčí skupina návrhářů nábytku a architektů. Členy skupiny jsou: Albert Erjavec, Ing. Matthias Gumhalter, Ing. Christian Reschreiter a Ing. Jan Ries.

Jako tvůrčí skupina sestávajici z architektů, vyučeného stolaře a absolventa školy designu nábytku se snažíme najít pro každé zadání odpovídající koncept. Naší silnou stránkou je tvorba celkových řešení, která se projevují jak v architektuře, tak v koncepčním řešení interiéru. V naší dosavadní činnosti jsme se nevyhýbali navazování kontaktů s jinými obory, interdisciplinární tvorba je jedním z hlavních přístupů v našich projektech.

Klíčová slova:

chata modulární architektura

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři