Architektura / občanské stavby

Pokusný pavilon z překližky

V centru města Stuttgart v areálu univerzitních kolejí vznikl dřevěný pavilon, který má za cíl svým polointeriérovým charakterem oživit centrální náměstí a především předvést nejnovější poznatky ve vývoji počítačového zpracování návrhu, simulací a výroby.

Achim Menges , 18. 8. 2011

Výsledkem je originální novodobá struktura vyrobená z velmi tenkých a pružných překližkových lamel, které otevírají unikátní architektonický prostor a zároveň jsou velmi efektivně využitým materiálem.

Materiálový výpočet

Materiál se počítá. Jakákoliv fyzická konstrukce může být považována za výsledek působení vnitřních a vnějších sil a dalších omezení. Nicméně zatímco ve fyzickém světě je hmotná forma vždy neoddělitelná od vnějších sil, ve virtuálním procesu digitálních architektonických návrhů jsou forma a síla obvykle považovány za dvě oddělené entity. Projekt Research Pavilion ukazuje alternativní přístup k architektonickému výpočetnímu návrhu: počítačová výroba formy a struktury je přímo řízena a ovlivňována fyzickým chováním a materiálovými vlastnostmi.

Integrální struktura

Původně dvojrozměrné překližkové pásy jsou vyřezány šestiosým průmyslovým robotem a následně spojeny tak, že pružně zahnuté a napjaté okraje pásů se po délce prostřídávají. Síla v každém zahnutém okraji pásu je udržována díky napětí okraje sousedícího pásu a zvyšuje nosnost celé konstrukce. Aby se předešlo náhlému zlomu jednotlivých bodů ohybu, bylo zapotřebí oscilace spojů mezi pásy podél celé struktury. Výsledkem je zřetelná členitost pláště, který je sestaven z více než 500 geometrických částí, z nichž každá je unikátní. Kombinace tohoto předpětí pomocí ohýbání během montáže a morfologicky rozdílné rozmístění polohy spojů umožňuje sestrojit lehký a materiálově efektní systém o průměru 10 m, rozloze 83 m2 a konstrukční váze 400kg. Celý pavilon byl sestrojen za použití překližkových desek z březového dřeva o tloušťce 6,5 mm, které jsou současně prostorovým obalem i nosnou konstrukcí.

Jednoduchá složitost

Tvar půlprstence je základem prostorové členitosti a konstrukčního systému. Objekt vymezuje okraj městské části kampusu a využívá topografii, která nabízí místa k sezení v rohu směrem k ulici. Protilehlá strana, která je čelem do náměstí, je zvednuta a tvoří volný otevřený oblouk. Tento prostor nemůže být uvnitř vnímán a postihnut v celém svém rozsahu, což vede k překvapivé prostorové hloubce, která je umocněna sekvencí přímého a nepřímého osvětlení vycházejícího z konvexního a konkávního zvlnění obalu, jehož forma vyrovnává v něm zakotvené síly. Sjednocení materiálu, formy a performance umožňuje celé složené struktuře rozvinutí z jednoduchého systému, který je ekonomický, materiálově efektivní a zároveň vytváří uzavřené a obohacené rozšíření veřejného prostoru.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři