Architektura / industriální a technické stavby

Rozhledna Velká Buková

Velká Buková se nachází náhorní poloze nad údolím Berounky poblíž Roztok a Křivoklátu, v samém srdci CHKO Křivoklátsko. A Salon dřevostaveb vám přináší realizaci krásné turistické rozhledny, která je na okraji obce u příjezdové komunikace, ve starém jabloňovém sadu...

A1 spol. s r.o. , 18. 1. 2011

Foto: eArch
Vzhledem k náročným podmínkám ochrany krajinného rázu byl stanoven výškový limit 15 metrů, umožňující citlivé zasazení věže do krajiny, a byla zvolena konstrukce z přírodních materiálů (sokl zděný z lomového kamene, dřevěná konstrukce věže). Architektonická koncepce a dispoziční řešení věže oproti tomu vychází z funkčních požadavků a jednoduché geometrické kompozice dvou prolínajících se rovnostranných trojúhelníků; vykonzolované výstupní rameno schodiště ponechává celou plochu ochozu k dispozici turistům a už během krátkého výstupu umožňuje rozhled do krajiny.

Dřevěná konstrukce věže je založena na čtyřech masivních lepených sloupech, mezi něž jsou vloženy schodnice a vodorovné ztužující trámy. Celá konstrukce je dále zavětrována prostorovým systémem ocelových táhel. Masivní opláštění svým provedením kopíruje sklon schodišťových ramen.

Ochoz rozhledny poskytuje krásný výhled na Národní přírodní rezervaci Velká Pleš a Národní přírodní rezervaci Týřov, které jsou zároveň součástí Evropsky významné lokality NATURA 2000 Týřov – Oupoř, jednu z nejcennějších částí Křivoklátska.

Tuto dřevostavbu najdete spolu s dalšími realizacemi v ucelené formě v Ročence dřevostaveb 2009. K dostání na oficiálním webu Salonu dřevostaveb.

Foto: eArch
Foto: eArch

Klíčová slova:

rozhledna dřevostavby

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři