Architektura /

Slaboproudé rozvody mají v dnešních budovách stále významnější roli

Přijmeme-li tvrzení, že člověk se snaží vytvořit stavbu k obrazu svému, pak můžeme celkem klidně pracovat s představou o podobě lidského těla a člověkem navrhované budovy. Představíme-li si nosnou konstrukci budovy jako skelet či kostru, pak fasádu takového objektu můžeme bez problému nazývat masem a kůží obalujícím tuto kostru.

Petr Vaněk , 17. 1. 2006

A budeme-li se chtít podívat naší stavbě pod kůži zjistíme, že i tam nalezneme různé žíly ne nepodobné rozvodům vody, či tepny podobající se silnoproudým rozvodům elektrické energie.Ale nalezneme zde i nervovou sestavu v podobě různých datových kabelových rozvodů napojených na řídící jednotky v budově, avšak nesmíme zapomenout ani na trávicí trakt kanalizačních rozvodů.Vraťme se ale k rozvodům ať už silnoproudým tak především slaboproudým. Právě slaboproudé rozvody vzhledem k rozsáhlému využívání internetového protokolu (IP) zažívají obrovský vzestup při řízení budovy a sdílení dat v rámci objektu i mimo něj.Silnoproudé rozvody bychom na konci 50. let nepochybně a jednoznačně považovali za nervovou soustavu našich domů. V té době vznikla také firma ANIXTER, jejímž cílem bylo poskytovat realizace a služby právě v oblasti silnoproudých kabelových rozvodů. Psal se rok 1957. S nástupem internetu v 80. letech se firma začala více prosazovat také v oblasti slaboproudých rozvodů. Dnes po invazi internetu z kancelářských počítačů do budov a jejich ovládání již můžeme jednoznačně tvrdit, že slaboproudé rozvody znamenají pro mnohá technická řešení jedinečné možnosti, která využívají všech výhod internetové komunikace. Není proto divu, že hlavní aktivity firmy ANIXTER jsou dnes rozvíjeny právě v tomto segmentu investiční výstavby.Využili jsme návštěvy Johana Slota, senior víceprezidenta společnosti ANIXTER v Praze a položili mu několik otázek vyplývajících ze široké nabídky služeb společnosti.Co vše nabízí firma ANIXTER svým zákazníkům? Firma je přední světový distributor a poskytovatel služeb v oblasti vodičů, kabeláže a připojení. Služby společnosti jsou plně orientovány na tzv. „future-proof“ řešení, která se vyznačují možností snadného nastavení parametrů vyhovujícím budoucím potřebám zákazníků. Dodáváme moderní, dostupné a bezpečné produkty a služby infrastruktury pro použití v oblasti fyzické bezpečnosti, komunikací a průmyslu.Aby firma byla schopna dostát svým závazkům, zaměstnává největší tým technických a prodejních pracovníků na světě. Ti zákazníkům navrhnou a doporučí řešení odpovídající jejich dnešním, ale i budoucím požadavkům. ANIXTER staví na široké celosvětové distribuční síti, díky níž a strategickým partnerům v podobě špičkových výrobců mají naši zákazníci přístup k více než 275 000 moderních výrobků. Co můžete nabídnout projektantům a oni zase svým klientům? Projektantům a jejich klientům hledajícím odpovídající řešení pro své investiční záměry nabízíme naše bohaté zkušenosti, síť plně vyškolených a autorizovaných specialistů, systémových integrátorů a smluvních dodavatelů, kteří zajišťují kvalitu značky ANIXTER v každém místě naší obchodní sítě.Pro projektanty silnoproudých, ale v současné době hlavně slaboproudých rozvodů pravidelně nabízíme možnosti školení či formou poradenství hledáme společně odpovídající řešení pro potřeby jejich klientů.Klademe důraz na tato obchodní partnerství. Prostřednictvím naší sítě kvalifikovaných partnerů mají zákazníci v každém místě k dispozici naše odborné znalosti a zkušenosti. Díky úzké spolupráci s předními světovými výrobci zase společnost nabízí zákazníkům technicky vyspělé výrobky, které obstojí v silném konkurenčním prostředí.ANIXTER začínal v padesátých letech řešeními pro silnoproudé rozvody? Jak se situace změnila s příchodem internetu? Internet lze opravdu označit za katalyzátor vývoje firmy a dnes lze prohlásit, že společnost rozšířením služeb právě o tento komunikační segment vsadila na správnou kartu. Služeb využívajících internetové komunikace je stále více a také vývoj oproti silnoproudým řešením je stále dynamický. Souvisí to také s tím, že některé služby byly dříve dostupné pouze v analogové podobě. Digitální forma jim dává nové rozměry a možnosti. Například fyzické zabezpečení objektů (CCTV) je toho zřejmým příkladem. Podobně to platí i u požadavků na konektivitu a komunikační strukturu.Kam směřují technologie v oblasti zabezpečení, konektivity a komunikační infrastruktury? Od dnešních rozsáhlých komunikačních datových sítí očekáváme stejně spolehlivé služby jako od jiných veřejných sítí jako jsou telekomunikace, dodávky plynu nebo elektřiny. Firmy a organizace proto potřebují partnera, jež jim dá jistotu, že jim dodá řešení odpovídající jak současným tak i případným budoucím požadavkům.Fyzické zabezpečeníPři požadavcích na ochranu majetku jsou dnes stále více nahrazovány analogové systémy CCTV systémem CCTP který využívá výhod informačních technologií. Nakonec nebo možná v první řadě se této diskutované problematice se bude věnovat připravovaná konference ANIXTER DIGITAL VISION, která se uskuteční 21. února 2006 v Praze.Komunikační strukturaMezi prvky komunikační struktury řadíme především strukturovanou kabeláž, bezdrátová řešení, aktivní síťové prvky či datová střediska. Z tohoto segmentu služeb a řešení zmiňme bezdrátová řešení. Ta jsou dnes stále s větší oblibou nasazována do mnoha oblastí. Bezdrátová technologie nabízí zvyšování mobility zaměstnanců, jejich produktivity, ale i řešení ekologických otázek a vytváření nových oblastí příjmů v oblastech okolo nově budovaných přístupových bodů (tzv. hot.spots). To vše je však potřeba navrhnout s ohledem na dostatečnou bezpečnost sítě. V tomto směru ANIXTER průběžně sleduje standardizační fóra a spolupracuje s předními výrobci bezdrátových technologií na trhu.Průmyslové vodiče a kabelážV tomto segmentu našeho portfolia služeb se můžeme pochlubit dlouholetými zkušenostmi s poskytováním služeb zákazníkům napříč širokým spektrem průmyslových odvětví jako například: ropný průmysl, železnice, námořnictvo, národní obrana, stavebnictví, veřejné služby… Nabízíme jim řešení jakéhokoliv problému – od samozhášecích a ohnivzdorných kabelů, po nízko, středně a vysokonapěťové kabely. Naše portfolio zahrnuje: elektronické, elektrické a železniční kabely, optické kabely, kabely pro vysoké teploty, napájecí ovládací a přístrojové kabely…Co přinese připravovaná konference ANIXTER DIGITAL VISION? Konferenci si klade za cíl poukázat na současný vývoj směrem k síťovým digitálním bezpečnostním systémům, jež je logickou odpovědí na větší potřebu bezpečnosti majetku a požadavků na maximální využití investic do informačních technologií. Zanedbatelný není ani přínos ve sjednocení obchodních aplikací pro jednu síťovou infrastrukturu či vzdálený přístup k těmto systémům. Všechny zájemce o tuto problematiku tímto zveme na již zmiňovanou únorovou konferenci v Praze.Děkuji za rozhovorANIXTER a klíčová faktaFirma byla založena v roce 1957, Celosvětové ústředí : Chicago, USA.Zastoupená ve 200 městech ve 45 zemích, 164 skladů o rozloze 1,4 mil m2, zásoby v hodnotě $ 600 miliónů.3000 výrobců s nabídkou více než 275 000 výrobků, autorizovaní dodavatelé, prodejci, partnerští systémoví integrátoři, celosvětová síť konzultantů a síťových designérů.Více než 82 000 zákazníků po celém světě, prodejní tým vyčleněný pro globální zákazníky, regionální prodejní týmy hovořící více než 30 jazyky.www.anixter.com

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři