Architektura / občanské stavby

"Šuplíkový" projekt: Vinařství Stará Hora

Zadání vzniklo ve spolupráci s panem Marcinčákem, který vede rodinné vinařství nedaleko Mikulova. Úkolem bylo zhotovit architektonickou studii vinařství na parcele č.p.5844/2 na Staré Hoře, obec Novosedly. Objekt měl obsahovat reprezentativní prostory (degustace, sklípek, prodejna, restaurace), ubytování pro hosty (20 lidí) a majitele, technologickou část oddělená od veřejné s možností etapizované výstavby.

Jan Tyrpekl , 15. 12. 2014

Širší vztahy

Obec Novosedly se nachází 10km západně od města Mikulov, které leží na spojnici Brno - Vídeň (silnice I/52). Západní hranici obce tvoří řeka Dyje tekoucí severovýchodně do nádrže Nové Mlýny (začíná cca 5km od Novosedel).

Řešené území

Pozemek se nachází na jižním konci hřebene Staré Hory, zhruba 2km východně od obce Novosedly. Ze všech stran je obkopen vinicemi

Koncept

Odrazovým bodem byla zamýšlená atmosféra objektu a jeho unikátní poloha. Atmosféra byla definována pojmy: poezie, teplo, zákoutí, stín, intimita, závětří, ticho, klid, což evokuje atmosféru kláštera. To byl tedy první klíč. Druhým byla zmíněná poloha a východisko z tradiční místní architektury. Studie půdorysných stop hospodářských stavení ukázala, že nejčastěji se jedná o dva podlouhlé objemy definující polouzavřený dvůr, který bezprostředně navazuje na krajinu. Třetím klíčem byl řád. Když se člověk octne ve vinici, má velmi často zvláštní pocit. Tento fenomén se dá objasnit termínem “totální krajina,” Člověk podvědomě cítí harmonii člověka a jeho zásahů do krajiny a přírody. Děje se tak mimojiné právě vnesením řádu, v případě vinic tedy viničními řádky. Skrze tento řád se krajina stává uchopitelnou. Ve stavbách vinařství se řád projevuje srovnanými sudy vína, seřazenými vinifikátory, uloženými lahvemi atd. Proto i celý objekt drží řád, který je odvozen od vzdálenosti viničních řádků - 3m. Konstrukčně se promítá do celé stavby. Opticky výrazný je např. u rozponu kleneb či sloupořadí vnitřních chodeb.

Postupným vývojem projektu se tedy schéma proměnilo z uzavřeného kláštera do hospodářské usedlosti s dvěmi nadzemními hmotami, které jsou otevřené do krajiny a umožňují proudění energie, které teče po hřebeni Staré Hory, prochází skrz dvůr a graduje na volném prostoru, který vznikl na střeše technologické části. Víno má vymezené podzemní prostory, kde je vlhko a chlad. Nadzemní prostory jsou lehké a transparentní, uchopitelné na první pohled. S tím kontastují betonové klenby a sklepy, čímž získává projekt více rovin.

Nadzemní hmoty jsou rozděleny na ubytovací, kde jsou pokoje pro hosty a byt vinaře a společenskou, kde je restaurace, zázemí, prodejna a kancelář. Rovněž se zde nachází vstup doi sklepa. Vložené podlaží s dvěma kvelby slouží pro hosty vinařství a je z něj vidět na skladované víno a skrz velké okno I na výrobní část. Ta je předsunuta před objemy, aby byla možná etapizovaná výstavba.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři