Architektura / občanské stavby

UCEEB ČVUT v Buštěhradě

Pokračujeme v tématu dřevostaveb, které, jak je vidět na příkladu dnešní realizace, není jen výsadou rodinných domů. Tentokrát se podíváme do Buštěhradu do Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB). Centrum je výzkumným ústavem a multioborovým pracovištěm ČVUT a zabývá se komplexním testováním a monitorováním energeticky efektivních budov. Architektonický koncept reflektuje charakter stavebního pozemku, stavební program a požadovaný stavební charakter budovy.

TAROS NOVA s. r. o. , 8. 2. 2016

Hlavní hmotou budovy je vysoký blok testovací haly, ke kterému jsou na severní a východní straně připojeny nižší přízemní části se specializovanými laboratořemi a výukovou místností.

Dominantu sestavy tvoří administrativní křídlo, položené jako dřevěný hranol se šikmo seříznutými čely na střechu laboratoří. Pro naplnění požadovaného stavebního charakteru jsou v objemovém řešení budovy vytvořeny podmínky orientací stavby ke světovým stranám, zvolením netradičního konstrukčního systému a navržením různých typů obalových konstrukcí. Jednoznačná orientace podélné osy stavby západ – východ umožňuje umístění solárních zařízení na jih k obrácené části a příznivé osvětlení specializovaných laboratoří a testovací haly světlíky od severu.

Pro hlavní nosnou konstrukci bylo demonstračně zvoleno lepené lamelové dřevo a to jak na halovou, přízemní, tak i dvoupodlažní část budovy. Dřevo je i hlavním materiálem pro většinu obalových konstrukcí – především pro fasády haly a administrativy. Důležitou součástí je i využívání zeleně, která je navrhovanou aktivní součástí na některých střešních konstrukcích budovy.

  • Autoři: Tomáš Šenberger, Tomáš Med
  • Země: Česká republika
  • Stavebník: ČVUT v Praze
  • Město: Buštěhrad
  • Realizace: 2015
  • Užitná plocha: 5 040.00m2
  • Zastavěná plocha: 3 960.00m2
  • Materiál: dřevo
  • Spolupráce: Jan Tywoniak (poradenství v oblasti nízkoenerg.budov)

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři