Architektura / občanské stavby

Vodní svět v Košicích | 1. cena

V dnešním seriálu soutěže Vodní svět v Košicích Vám představíme 1. cenu – Banské projekty, s.r.o, Bratislava - návrh č.13. Ing. arch. Juraj Furdík, PhD., Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD., Ing. arch. Peter Lovich, PhD., Ing. arch. Kristína Šťastná

Banské projekty, s.r.o. , 3. 3. 2011

Širší vztahy

Návrh vodního světa staré kryté plovárny svým začleněním do existující struktury podporuje rozvoj nejen části městského parku, ale i Hlavního náměstí. Návrh počítá s okružními chodníky městského parku, čímž prostor zatraktivňuje. Hlavní kompoziční osou je linie táhnoucí se podél komunikace Štefánikové ulice, která spojuje trasy (MHD – hlavní náměstí a Rumanova ulice). V rámci řešení území jsou v této linii navrhnuté dva vstupy do areálu: hlavní vstup Rumanova a letní vstup směrem od náměstí.

Parkovací místa jsou navrhnuté pod objektem, ale počítá se také s plochami nacházejícími se v blízkosti areálu (plánovaná parkovací garáž před poštou, plánovaná parkovací garáž Vodná a parkování u městského parku Rumanovy ulice.

Architektura

Koncept návrhu vychází z myšlenky – zastřešení bazénové haly, která je nosným elementem – páteří nové funkční výplně. Návrh spojuje dva světy – vodní svět lidí a vodní svět živočichů, které obrůstají hlavní loď objektu a jsou v bezprostředním fyzickém i optickém propojení s lidským světem.

Funkčně – provozní schéma

vychází z propojení světů / lidí, zvířat /

Vodní svět lidí

Mokrý provoz Návštěvníci jsou vstupní částí ponořeni do podzemního světa.

1PP / šatny, relaxační chodba, mediální stěna, solná jeskyně – propojení s částí akvárií, průhledy do bazénu / a následné vtáhnutí do prostoru 1NP – hlavní kompoziční lodě – bazény / potápěcí, dětské, vodní masáže s propojením do vedlejší lodi – sauny, relaxační zóny. K prostoru 1NP je přidaný prostor 2NP / pavlače, restaurace, vstup na zelené terasy. Celý prostor tak vytváří uzavřené schéma provozu, které je liniově napojené na exteriér.

Suchý provoz Suchý provoz představují návštěvníci posilovny a administrativa, které náleží prostory 2NP se samostatným komunikačním jádrem.

Vodní svět živočichů Vstupním prostorem přecházejí expozice do boční lodě, kde jsou umístěné akvária přes dvě poschodí, což umožňuje kontakt s vodní hladinou / potápěcí bazén / nebo začlenění do prostoru odpočinkové chodby lidského světa. Prostor je rozehraný přístupy do exteriéru / balkóny, átria /.

Kompozice

Odráží myšlenku tunelového prostoru s prorůstáním vodního světa živočichů. - Plošná, prostorová hra, hra poschodí / vstup do vodního světa / - propojení s exteriérem u zelené rampy vchází do budovy a pronikají do prostoru letního koupaliště – dotváří kompoziční výraz objektu.

Materiálové řešení

Vyzdvihuje původní materiály, které jsou prostorově dominantní, doplněné o prosklené konstrukce nových struktur, které vnášejí do prostoru hru se světlem a optický kontakt s exteriérem – prosvětlení střešní konstrukce, prosklená akvária, prosklené fasády. Stropní konstrukce je doplněná o výsuvnou ocelovou střešní konstrukci / rámy / - propojení vnějšího a vnitřního světa – Dřevěná exteriérová rámová konstrukce – dotvořená zelení.

Konstrukční řešení

Při návrhu rekonstrukce plovárny počítáme se sanací bočních lodí objektu a následném vybudování nové konstrukce – repliky. V halové části objektu (zastřešení bazénu) předpokládáme demontáž poškozených obloukových prefabrikátů, které podle stupně poškození budou opraveny, respektive nahrazeny novými. Tento způsob zabezpečí zachování původního architektonického výrazu.

Technologie

Akceptuje existující stav s tím, že vzduchotechnika a technologické zařízení jsou umístěné v 1PP v bezprostřední návaznosti na bazény a akvária. Navrhujeme změnu situování vyrovnávajícího bazénu pro vnitřní provoz, což může být dodatečně posouzené.

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři