Architektura /

Výsledky soutěže na zpracování návrhu památníku generála Pattona

V soutěži na zpracování památníku generála Pattona pro Plzeň vyhrál tým ve složení Ing. arch. Václav Zůna, Mgr. Lubomír Čermák, Tomáš Beneš.

Česká komora architektů , 14. 12. 2009

1. cena (120 000 Kč) - Ing. arch. Václav Zůna, Mgr. Lubomír Čermák, Tomáš Beneš

Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch

Hodnocení poroty | Návrh z početné skupiny s řešením tvaru stély zvolil navíc klasickou podobu „vítězného oblouku“ v odlehčené formě. Osobnost generála Pattona je tu připomenuta zdvojenou siluetou portrétu v nadživotním měřítku v protilehlé poloze. Použitý motiv siluety profilu odkazuje jednoznačně k fyzické podobě generála Pattona, aniž by portrét byl zatížen zažitými formami pomníku minulých desetiletí. Základním materiálem pomníku je corten – volně odkazující na materiál pancíře generálových tanků. Navržené řešení plně respektuje koncepci úprav celého prostoru navazujícího na budovu divadla. Tento navržený koncept vhodně doplňuje, završuje a vytváří s ním harmonický celek. Navrženým řešením – dvojitou siluetou profilu – je klasický motiv stély vtipně povýšen. Použitý materiál ve formě zúženého „vítězného oblouku“ svojí subtilností umožnil vytvoření závěrečného dominantního prvku, aniž by vznikla v uvolněném prostoru historického sadového okruhu prostorová bariéra. Přestože zvolená podoba řešení je výrazně jednoduchá nabízí z různých pohledů překvapivé a měnící se formy. Navržené řešení se jeví pozitivně i z hlediska pořizovacích nákladů a zejména z hlediska údržby a vlivu vandalismu.

2. cena (90 000 Kč) - Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Pavel Ullmann, Ing. arch. Radovan Kupka, Ing. arch. Ondřej Smolík, Ing. arch. Jaromír Kosnar

Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch

Hodnocení poroty | Návrh velmi citlivě vstupuje do určeného prostoru a plně využívá i možnosti částečného zásahu do zelené plochy. Svým hmotovým těžištěm však nezasahuje rušivě do průhledů na divadlo ani na budoucí kavárnu. Navržené řešení nijak neomezuje intenzivní pěší provoz v tomto místě a přitom důstojným způsobem do této frekventované plochy vysouvá pancéřovou desku s významnými životopisnými daty generála Pattona. Vlastní stéla je umístěna mimo komunikační plochy a je tvořena pancířem s kruhovými otvory, které se při dálkovém pohledu skládají do podoby generálovy tváře. Výška stély i rozměry podnože svým měřítkem harmonizují s budoucí úpravou celého prostoru. Použitý materiál – pancíř představující tankovou divizi naznačuje zároveň demarkační linii a jeho předností je v neposlední řadě i to, že je v podstatě bezúdržbový. Kladem je i skutečnost, že se autor zabýval také nočním nasvícením celého díla. Celkové náklady díla jsou přiměřené.

3. cena (50 000 Kč) - Mgr. Josef Ducha, akad. mal.; Ing. arch. Petr Dolejší, Ing. arch. Jaroslav Hlásek, Ing. arch. Miroslav Tupý

Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch

Hodnocení poroty | Návrh velmi citlivě vstupuje do určeného prostoru a plně využívá i možnosti částečného zásahu do zelené plochy. Svým hmotovým těžištěm však nezasahuje rušivě do průhledů na divadlo ani na budoucí kavárnu. Navržené řešení nijak neomezuje intenzivní pěší provoz v tomto místě a přitom důstojným způsobem do této frekventované plochy vysouvá pancéřovou desku s významnými životopisnými daty generála Pattona. Vlastní stéla je umístěna mimo komunikační plochy a je tvořena pancířem s kruhovými otvory, které se při dálkovém pohledu skládají do podoby generálovy tváře. Výška stély i rozměry podnože svým měřítkem harmonizují s budoucí úpravou celého prostoru. Použitý materiál – pancíř představující tankovou divizi naznačuje zároveň demarkační linii a jeho předností je v neposlední řadě i to, že je v podstatě bezúdržbový. Kladem je i skutečnost, že se autor zabýval také nočním nasvícením celého díla. Celkové náklady díla jsou přiměřené.

Odměna (25 000 Kč) - Ing. arch. Petr Šneberk, Ing. Jiří Nenadál

Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch

Odměna (25 000 Kč) - Mgr. Marcel Hron, Ing. arch. Vít Kándl

Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch

Vyhlašovatel: Statutární město Plzeň

Předmět soutěže: Zpracování návrhu výtvarně architektonického řešení památníku generála Pattona ve vymezeném prostoru v jihozápadní části sadového okruhu historického jádra města Plzně.

Termín konání: 27. 7. - 23. 10. 2009

Porota:

Řádní členové poroty

Ing. arch. Petr Domanický Ing. Pavel Rödl George Patton Waters Ing. arch. Petr Hájek Ing. arch. Karel Hanzlík Ing. arch. Milan Košař Krištof Kintera

Náhradníci poroty

Mgr. Petra Kacovská Ing. arch. Irena Králová Ing. Vladimír Pálek Ing. arch. Pavel Šimeček

Počet odevzdaných návrhů: 37

Ceny a odměny celkem: 310 000 Kč

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři