Architektura /

Výsledky soutěže Sluneční město v Praze - Zbraslavi

Vítězi soutěže se stal tým ve složení MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. Štěpán Špoula, Ing. arch. Tomáš Bílek.

Česká komora architektů , 17. 12. 2009

1. cena (250 000 Kč) - MgA. Ing. arch. Michal Fišer, Ing. Štěpán Špoula, Ing. arch. Tomáš Bílek

Foto: eArch
Foto: eArch
 
Foto: eArch

Hodnocení poroty | Precizní znázornění postupu rozvoje místa. Jednoznačně stanovené základní kameny lokality, jež mohou být položeny bezodkladně. Souběh suverénního urbanismu, architektury i hierarchie funkcí. S přehledem zvládnuté urbanistické detaily lokality. Nelze než ocenit akcent prostoru před Husovým sborem a zároveň provázanost na historickou část Zbraslavi – i díky tomu jde o nejlepší interpretaci struktury místa. Kultivovaný, citlivý a realistický návrh, který bere v potaz realizaci v čase i s ohledem na finanční stránku.

2. cena (120 000 Kč) - Ing. arch. Jiří Valert, Ing. arch. Michal Valert, Ing. arch. Tomáš Petrášek

 

Foto: eArch
 
Foto: eArch
 
Foto: eArch

Hodnocení poroty | Porota vyzdvihuje analýzu lokality, včetně širších vazeb a měřítka návrhu. Výstupy analýzy byly precizně a citlivě promítnuty do návrhu, včetně symbiózy staré a nové zástavby. Porota ocenila propracovaný návrh školky, který se zjevně opíral o praktické zkušenosti, přestože její umístění není s ohledem na etapizaci optimální. Zajímavá je škála objektů i typů veřejných prostor. Mínusem je obytný charakter vertikály (dominanty), která by měla významově spadat do množiny veřejných staveb.

3. cena (100 000 Kč) - Ing. arch. Petr Lacko/ A.LT ARCHITEKTI v.o.s./, Ing. arch. Filip Tittelbach, Ing. arch. Lenka Dvořáková, Ing. arch. Markéta Burešová, Ing. arch. Tereza Schneiderová

Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch

Hodnocení poroty | Jako celek jde o přesvědčivý urbanistický koncept, který přináší nosné, kreativní prvky, jako jsou variabilní objekt v prostoru náměstí („Deštník“), případně „kontejnery“ v severní zahradě (Centrum volného času). „Patchwork“ je inspirativní myšlenka struktury řešení prostoru, ale porota hodnotí jako problematické měřítko vzhledem k okolní zástavbě. Z obecného hlediska může, a to zásadně, vadit absentující souvislejší plocha zeleně.

Odměna (50 000 Kč) - A1Architects, MgA. Lenka Křemencová, MgA. David Maštálka, Vít Svoboda

Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch

Odměna (50 000 Kč) - MgA. Ing. arch. Petr Uhlík, MgA. Tamara Volná

Foto: eArch
Foto: eArch
Foto: eArch

Dvoukolová v 1. kole veřejná, ve 2. kole vyzvaná neanonymní ideová urbanistická soutěž

Vyhlašovatel: MČ Praha-Zbraslav

Předmět soutěže: Vypracování urbanistického řešení předmětné lokality Sluneční město ve Zbraslavi s cílem zhodnocení území a vytvoření vize jeho rozvoje do roku 2030 / 2040 s akcentem na veřejný prostor, včetně prostoru pro zeleň, volnočasové aktivity, služby a občanskou vybavenost. Autor (autoři) vítězného návrhu mohou být vyzváni ke zpracování dokumentace regulačního plánu pro předmětnou lokalitu.

Termín konání: 10. 8. - 16. 10. 2009 (I. kolo), 30. 10. - 4. 12. 2009 (II. kolo)

Porota:

Řádní členové poroty

Ing. Renata Hůrková Ing. arch. Ondřej Hofmeister Ing. arch. Ivan Vavřík Ing. akad. arch. Petr Hájek Doc. ing. arch. Jakub Kynčl Ph.D

Náhradníci poroty

Ing. Dagmar Kobylková Ing. Zuzana Vejvodová Ing. arch. Jiří Knesl Ing. arch. Pavla Pannová

Počet odevzdaných návrhů: 19

Ceny a odměny celkem: 570 000 Kč

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři