Architektura / občanské stavby

Vysokoškolský areál - Akademie Sting - projekt 31

Návrh byl rozdělen do tří hmot, ve tvaru U kolem celého dvora, přičemž z obou konců je průchod do stávajícího objektu. Vstup do nové budovy je situován ze dvora. Vzhledem k charakteru přiléhající zástav byl v hmotě sousedící se zahradami na severu vytvořen průhled s krytou, průchozí terasou se zelenou střechou, tvořící volný přechod mezi zatravněným vnitroblokem a navrhovanou budovou.

EARCH.CZ , 14. 3. 2011

BILANCE

Zastavěná plocha: 655 m2 Celkový počet modulů 9x3x3m: 48 Počet parkovacích míst: 24

ZADÁNÍ

Předmětem bylo navržení dostavby nové budovy pro soukromou vysokou školu s propojením na stávající objekt. Podmínkou bylo použití montovaných modulů. Důraz byl kladen na funkční a provozní řešení budovy.

MÍSTO STAVBY

Parcela se nachází v Brně - Jundrově v přímém sousedství rodinných domů se zahradami. Pozemek je tvaru L a je převýšen o 900 mm vůči navazující komunikaci. Stávající budova, ke které má být dostavba přičleněna je klasicistní školní objekt

KONCEPT - ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Návrh byl rozdělen do tří hmot, ve tvaru U kolem celého dvora, přičemž z obou konců je průchod do stávajícího objektu. Vstup do nové budovy je situován ze dvora. Vzhledem k charakteru přiléhající zástav byl v hmotě sousedící se zahradami na severu vytvořen průhled s krytou, průchozí terasou se zelenou střechou, tvořící volný přechod mezi zatravněným vnitroblokem a navrhovanou budovou. Tato zatravněná terasa tvoří v návrhu hlavní prostor pro setkávání a odpočinek studentů a nahrazuje zastavěnou zelenou plochu. V tomto objektu se nachází kabinety a terasu zastřešuje aula s kapacitou 224 míst pro sezení.

Klíčová slova:

Generální partner
Hlavní partneři