Architektura / občanské stavby

Žluté karty: Obřadní síň - Roudnice nad Labem

Dalším z projektů Katedry architektury Fakulty stavební na ČVUT v Praze, které v uplynulém roce získaly Žlutou kartu, je návrh smuteční síně, pojaté futuristicky a zároveň důstojně.

Lukáš Hrudička , 19. 10. 2011

Charakteristika místa

Řešení území se rozkládá na západním okraji města Roudnice nad Labem v sousedství stávajícího hřbitova s rozprašovou loučkou a židovského kostela. Pozemek je umístěn na úplném okraji obce, ze západní části k němu již přiléhá zemědělsky obdělávaná území. Pozemek je rovinný, jeho rozměry jsou 60x147 metrů a jeho delší osa vede od jihozápadu k severovýchodu. Komunikace je k pozemku dovedena v podobě pískové zpevněné cesty s lipovou alejí.

Požadavky na smuteční síň

Smuteční síň a s ní související pohřební služby musí odpovídat evropským standardům. To znamená, že musí zajišťovat nejvyšší možný respekt pro pozůstalé, provoz smuteční síně a souvisejících zařízení musí být, pro pozůstalé v maximální míře transparentní Svým vybavením a uspořádáním musí vyhovovat široké škále náboženských, etnických, kulturních i místních zvyků. Zároveň musí dané zařízení uspokojit škálu pohřbů v šíři od jediného pozůstalého až po 120 osob. Veškerá jednotlivá zařízení, prostory i stavba jako celek musí odpovídat veškerým technickým požadavkům na stavby a zařízení, zejména pak hygienickým požadavky na kvalitu vnitřního prostředí. Smuteční síň musí vytvořit veškeré možné podmínky pro profesionální provozování pohřebních služeb a maximální spokojenost klientů s výhledem minimálně padesáti let užívání. Smuteční síň musí umožňovat vynášení rakve, jako součást smutečního rituálu.

Architektonické řešení

Smuteční síň je dějištěm ponurých událostí, loučení s našimi bližními. Toto rozloučení by mělo být co nejvíce příjemné a zároveň velkolepé. Navrhl jsem proto stavbu monumentální, honosnou. Hmotově se jedná o dva krystaly, v hlavním je umístěna smuteční síň se vším dodatečným zázemím, ve vedlejším krystalu, který jakoby vyrůstá z hlavního objektu, se pak nachází vstupní hala a toalety pro návštěvníky. Výška hlavního objektu pozvolna klesá a tak uspokojuje potřebu jednotlivých místností na jejich světlou výšku. Tvar části se vstupní halou je tvořen atikou a jeho přesahy tvoří závětří hlavního vstupu. Dispozice je zvolena dle požadavků na jednotlivé provozy. Návštěvníci mají ze vstupní haly přístup do síně, prostor pro rodinu, kanceláře a do hygienického zařízení. Provoz zemřelého se uskutečňuje skrze navzájem na sebe navazující místnosti řazené dle postupu provozu. Do zázemí je přístup skrze kryté parkovací stání, které se nachází v hlavním objektu zaměstnancům je umožněn vstup do všech místností.

Konstrukce objektu je řešena jako železobetonový monolit s nosnými obvodovými stěnami a předpjatým železobetonovým stropem. Jako povrchová úprava fasády bude na celém objektu použita bílá dekorativní stěrka, stejně tak na interiér smuteční síně a prostoru pro rodinu. Střecha a vstupní portál je dvouplášťoví s fasádní úpravou z rezavého plechu – cortenu. Veškeré místnosti jsou osvětleny střešními světlíky, kde v případě osvětlení smuteční síně dochází k úpravě až do podoby masivního lamelového stropu. Světlíky zde tvoří téměř souvislou plochu.

Sadové úpravy

Z důvodu návaznosti pozemku na zemědělskou půdu a s omezenou nabídkou zajímavých výhledů je zeleň navržena tak, aby řešené území od okolí oddělovala. Vyjímkou je jihozápadní část pozemku, která je navržena tak, aby dokonale navázala na sousední rozprašovou loučku. Hlavní příchozí cesta ke smuteční síni je lemována jasanovou alejí. Podobným způsobem byla oddělena i část pozemku sloužící jako parkoviště. V samotném centru pozemku je tak vytvořen klidný prostor kde návštěvníci nebudou ničím rušeni.

  • Autoři: Lukáš Hrudička
  • Země: Česká republika (Česko)
  • Škola: FSv ČVUT v Praze
  • Město: Roudnice nad Labem
  • Datum projektu: 2011

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři