design /

Vznášející se květ

Oživení volného prostoru atria zavěšeným světelným prvkem.

Ivan Petelen / Roman Popelár , 24. 2. 2014

Slovenská sporiteľňa je bankou s najdlhšou tradíciou sporiteľníctva na Slovensku, korene ktorého siahajú až do 19. storočia. Po predaji majoritného balíka akcií v januári 2001 je začlenená do silnej finančnej skupiny Erste Bank. V súčasnosti je najväčšou komerčnou bankou na Slovensku. Vyzvanú architektonickú súťaž na novú budovu ústredia Slovenskej sporiteľne v roku 2005 oboslalo päť európskych a dva slovenské kolektívy. V roku 2008 bola budova, autormi ktorej sú víťazi súťaže, rakúski architekti Christian Jabornegg a András Pálffy, dokončená. Pôsobí decentne a pomerne uzavreto, a to nielen architektonickou koncepciou, ale aj inými výrazovými prostriedkami – takmer monochromatickou farebnosťou, nenápadnými stavebno-konštrukčnými detailmi, pravidelnou ortogonálnou transparentnou štruktúrou fasádnych prvkov a celkovým minimalistickým vyžarovaním.

Priestor átria je významnou vnútornou dominantou pri zdanlivo strohom, jednoduchom, no rozmerovo nezanedbateľnom kubickom objekte.

Koncept budovy je štvorcového tvaru s rozmerom približne 70 metrov, uprostred ktorého je štvorcové átrium s rozmerom cca 40 m. Átrium je zastrešené membránovou konštrukciou z „vankúšov“ z priehľadnej fólie (podobne ako v plaveckom komplexe v Pekingu), ktorá rozptyľuje a prepúšťa slnečné svetlo, a využíva sa ako malé vnútorné námestie.

Priestor átria je významnou vnútornou dominantou pri zdanlivo strohom, jednoduchom, no rozmerovo nezanedbateľnom kubickom objekte. Manažment Slovenskej sporiteľne dlhšiu dobu hľadal reálnu náplň na využitie zdanlivo prázdneho štvorca átria. Rozhodnutie o vypísaní súťaže na jeho funkčné, priestorové i možné výtvarné využitie bolo dôležitým krokom pre definovanie jeho obsahovej i funkčnej náplne. Cieľom bolo interiérové dotvorenie vnútorného nádvoria objektu ako centrálneho komunikačného priestoru bankového domu, určeného tiež na pracovné mítingy s klientmi v neformálnom prostredí. /1/

Priestor mal byť dostatočne flexibilný a mal umožniť variabilné využitie pre kongresové aktivity, výstavy, akcie pre rôzne príležitosti či športovo-kultúrne podujatia (bedminton, plážový volejbal, módna prehliadka). Zámerom bolo vytvorenie priateľského a humánneho prostredia, ktoré bude podporovať intenzitu vnútorného života /2/, zároveň symbolizovať Slovenskú sporiteľnu ako dynamickú spoločnosť medzinárodnej multifunkčnej finančnej skupiny, a súčasne dotvárať príjemnú atmosféru /3/.

Do súťaže sa prihlásilo 29 uchádzačov, 14 prác bolo aj dodaných, z nich do druhého kola porota vybrala tri návrhy od autorských kolektívov inVITRO TRESarchitects, Monika a Bohuš Kubinskí a ARCH.DESIGN. V záverečnom kole porota ocenila 1. cenou návrh výtvarníkov Kubinských, ktorí vytvorili zavesený svietiaci objekt s možnosťou budúceho umiestnenia ako skulptúry pred budovou ústredia a tiež ako symbol vo forme Ceny Slovenskej sporiteľne – miniatúry vo forme krištáľového kvetu. Ďalším dvom návrhom bola udelená 2. a 3. cena za koncept funkčného využitia prízemia z prvkov dreva a zelene, kde komisia odporučila pre realizáciu kombináciu oboch ponúk. /4/

Silný emocionálny zážitok zo svietiaceho monumentu zaveseného v priestore átria je naozaj pozitívny.

Úspešne vyriešiť náplň, funkčné využitie prázdneho objemu skoro 50 000 m3 výtvarnými komponentmi je veľká výzva pre architektov i výtvarníkov. Pohľad na realizované výtvarné dielo i funkčná náplň v dispozičnom využití dávajú presvedčivú odpoveď správnemu rozhodnutiu manažmentu i porote. Silný emocionálny zážitok zo svietiaceho monumentu zaveseného v priestore átria je naozaj pozitívny. Vzhľadom na pôvodnú transparentnú koncepciu presklenia vnútorných i vonkajších stien pracovísk je dielo viditeľné z mnohých pozícií pracovísk. Jeho oblé tvary sú vhodným kontrastom kubistickým tvarom átria. Svietiace časti vnútorných plôch objektu hmotu vyľahčujú a meniaca sa farba osvetlenia vytvára neustále nové možnosti pôsobenia. Symbol kvetu je zhotovený ako vyľahčená nosná kostra a ľahký obal z epoxidovej živice. Dielo je konštruované podľa presných statických posudkov a výpočtov, v priestore je flexibilne zavesené pomocou oceľových lán v troch bodoch k nosnej konštrukcii objektu.

Ivan Petelen, člen poroty

Poznámky:

1 Text inzerátu Slovenskej sporiteľne z 06. 20112 Špecifikácia predmetu výberového konania podľa vypisovateľa súťaže - Spoločnosti Procurement Services SK, s.r.o., a Slovenská sporiteľňa, a.s. 3 Tamtiež 4 Zápis z vyhodnotenia súťaže, PS/VK152-10/11

Vo štvrtok 28. novembra 2013 sa konala v átriu centrály Slovenskej sporiteľne malá slávnosť. Do užívania bolo oficiálne odovzdané umelecké dielo, ktoré svojimi rozmermi, unikátnou technológiou vyhotovenia a dizajnom sotva nájde v slovenských pomeroch konkurenciu. Pod sloganom Krása svetla – užitočnosť umenia sme obdivovali vo voľnom priestore ukotvený organický objekt, ktorý môžeme interpretovať ako sochu-objekt s presahom k dizajnu, ale aj ako dizajn s presahom k svetelnému prvku.

Keď sa v roku 2008 končili stavebné práce na budove, predstavenstvo Slovenskej sporiteľne otvorene uvažovalo nad integráciou umenia do architektúry. V roku 2011 bola vypísaná súťaž na výtvarno-priestorové riešenie átria, do ktorej sa zapojilo cca 30 tímov. Na základe výsledkov súťaže prvú fázu realizovala firma ARCH.DESIGN Slovakia a samotné umelecké dielo Monika a Bohuš Kubinskí.

Podstata, presnejšie organický tvar diela, vychádza zo skalného kvetu, ktorý Bohuš Kubinský realizoval v rôznych variáciách a proporciách počas uplynulých rokov do carrarského mramoru. Zložito koncipovanú štruktúru kvetu Kubinskí zjednodušili, rozložili do priestoru, niektoré tvary perforovali. Vytvorili prstence – priehľady a podhľady zdola nahor, zhora nadol i z bočných strán vo výške očí. Samotný objekt je poskladaný z piatich samostatných častí. Dlho sa rátali optimálne proporcie, ako aj výška jeho ukotvenia. Viac ako tradičná konfrontácia strohej architektúry s biomorfným tvarom diela úlohu zohrávala súčinnosť nového umeleckého prvku s ľudským faktorom. Teda so sžitím sa desiatok, možno stoviek zamestnancov s novo integrovanou súčasťou celku. Mal tomu napomôcť aj výber materiálu: povrchovo upravený laminát v snehobielej farbe odráža a rozptyľuje svetlo prenikajúce cez membránu. Dielo tak pôsobí menším a odľahčeným dojmom. Biela, ktorá dodáva svetelnému prvku chlad, je preto vyvážená farebnými prstencami, ktoré ho nielen rozžiarujú a presvetľujú, ale dodávajú mu ľahkosť a eleganciu. Svetlo tvorí 27 m² LED-diódových polí v tvare prstencov, ktoré sú potiahnuté Barrisolom. Jadrom je odľahčená a pohyblivá oceľová konštrukcia z dielne leteckého statika. K zaujímavostiam patrí fakt, že dielo ako celok (ani jeho samostatné časti) sa nikdy nedotklo zeme, aby pod vlastnou váhou nebol narušený jeho oblý tvar. Za týmto účelom boli vyrobené špeciálne prepravné a montážne klietky, ktoré ho sprevádzali až na miesto inštalácie. V lete 2013 prebehla v Sládkovičove jeho skúšobná montáž. Svetelný prvok SKY bol vyrobený na Slovensku (s výnimkou troch navijakov umiestnených na streche). To do budúcnosti dáva prísľub, že nezostane osamoteným veľkorysým sochárskodizajnérskym dielom v architektúre.

Roman Popelár, historik umenia

  • Autoři: Monika Kubinská, Bohuš Kubinský
  • Země: Slovensko
  • Město: Bratislava
  • Datum projektu: 2011
  • Realizace: 2013
  • Rozměry a hmotnost objektu 10 x 10 x 8 m (š x d x v); 3 180 kg, umístění: ve výšce 15 m

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři