K

Kristýna Zámostná

Architekt

Životopisné údaje (bio):

Narodila se v roce 1990 v Praze. V letech 2009–2015 studovala Fakultu architektury ČVUT, diplomovou práci zpracovala v atelieru Tomáše a Kláry Hradečných. Část magisterského stupně strávila ve Francii studijním pobytem na École nationale supérieure d’architecture Paris–Val de Seine a pracovní stáží v pařížské pobočce atelieru Renzo Piano Building Workshop. V Aulík Fišer architekti se od roku 2015 podílela na návrzích a realizacích interiérů pro společnosti ABB a PRO.MED.CS a výstav pro Galerii J. Fragnera a Galerii Mánes. V současné době pracuje na projektech bytového domu v Libni a penzionu v Chlumu u Třeboně.

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
  • sociální sítě: LinkedIn

SOUVISEJÍCÍ ATELIÉRY A FIRMY

Generální partner
Hlavní partneři