L

Landscape Festival

Životopisné údaje (bio):

Krajinářské architektuře není v České republice zatím věnován tak velký prostor, jaký by si zasloužila. Projekt Landscape festival by měl být osvětou i mezioborovým dialogem nejen českých, ale také mezinárodních odborníků. V České republice a především v Praze byla v posledních letech nastartována debata o tom, jak dlouhodobě kultivovat veřejný prostor za účasti architektů, umělců, veřejného sektoru i politického establishmentu. Tento dialog jsme rozšířili i o „zelený“ či krajinářský segment. Základní ideou je zvýšení povědomí o české architektonické a urbanistické obci a o rozsahu a smyslu oboru krajinářské architektury ve vztahu k současné architektuře a k veřejnému prostoru.

Jednotlivé ročníky festivalu prezentují vzorové příklady především evropské krajinářské architektury, které by v budoucnosti mohly být realizovány také v ČR. V Praze i v celé ČR se nacházejí místa, která mají velký potenciál, a v rámci tohoto festivalu bychom na ně rádi upozornili a iniciovali jejich transformaci.

Landscape Festival provozuje od roku 2014 Galerie Jaroslava Fragnera.

Generální partner
Hlavní partneři