Novinky a názory / zprávy

OPEN CALL: Navrhněte projekt ve veřejném prostoru pro Landscape festival 2019

Organizátoři Landscape festivalu vyhlašují otevřenou výzvu pro projekty, jež by v připravovaném 7. ročníku festivalu oživily veřejný prostor Ostravy. Pro zpracování bylo vybráno celkem 7 lokalit na trase z historického centra do průmyslové oblasti Dolních Vítkovic. Zájemci mohou své projekty přihlašovat do 28. února 2019, vyhlášení vítězů proběhne v polovině března.

Landscape Festival , 11. 1. 2019

Landscape festival zaměřený na krajinu, město a veřejný prostor vyhlašuje otevřenou výzvu pro projekty, které dočasně oživí konkrétní lokality v rámci připravovaného 7. ročníku. Festival letos představí Ostravu v nových environmentálních souvislostech, přičemž hlavním tématem výzvy je znovuvyužití a redefinování významu sedmi lokalit na trase z historického centra do Dolní oblasti Vítkovice a nastínění jejich nových propojení.

 

 

Otevřená výzva je určená všem tvůrcům, kteří se pohybují na poli témat oživení veřejného prostoru, urbanismu, architektury, krajinářské architektury, umění a designu ve veřejném prostoru a krajině, environmentálnímu umění atd. Přihláška může být rovněž kolektivním dílem několika autorů.

Zajímají nás krátkodobé intervence, tematické a performativní ztvárnění daného území, drobné doplnění urbanistické struktury, site-specific instalace, dočasná architektura i trvalejší krajinářské zásahy a humanizace daných lokalit. Navržené objekty by neměly mít pevný stavební základ (betonové patky apod.)

LOKALITY

1. SOUTOK OSTRAVICE A LUČINY

2. ČERNÁ LOUKA

3. PARK ZA DOMEM UMĚNÍ

4. AREÁL MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA

5. RONDEL V SADECH DR. MILADY HORÁKOVÉ

6. PARK NA ULICI ŽELEZÁRENSKÉ

7. OKOLÍ JANTAROVÉ STEZKY

VYHLAŠOVATEL A POROTA

Vyhlašovatelem výzvy je LANDSCAPE FESTIVAL OSTRAVA 2019

Projekty budou hodnoceny odbornou porotou v následujícím složení:

Doc. Ing. Martina Peřinková, Ph.D. / Katedra architektury VŠB – TUO

Doc. MgA. František Kowolowski / Fakulta umění OU

Ing. Daniel Matějka, Ph.D. / Zahradnická fakulta MENDELU

Mgr. Kateřina Šebestová / Statutární město Ostrava

JUDr. Lukáš Jansa / MO Moravská Ostrava a Přívoz

Mgr. Dan Merta / Galerie Jaroslava Fragnera

Ing. Jakub Hepp / Landscape festival

Hodnocení návrhů bude provedeno porotou na základě jejích znalostí a zkušeností, je tedy v tomto smyslu subjektivním názorem poroty. Svou účastí vyjadřují účastníci souhlas s tímto způsobem hodnocení.

ZÁKLADNÍ TERMÍNY

• Uzávěrka přihlášek: 28. února 2019

• Vyhlášení vítězných projektů: 15. března 2019

• Realizace intervencí: do 20. května 2019

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři