A

Amulet architekti

Ateliér

Jsme tři architekti Petr Bureš (*1990), Alžběta Žabová (*1993) a Jan Skoček (*1991). Věnujeme se architektuře, nábytkovému designu, volnému umění a kulturní publicistice.

Kolektiv autorů Amulet, začal společně spolupracovat v roce 2020. Členové kolektivu sbírali profesní zkušenosti na stážích po celém světě, v hlavním městě Praze i v českých regionech. Práce kolektivu a přístup k architektonickým úlohám je koláží jednotlivých osobností a společné tvůrčí diskuse, která je pro kolektiv esenciálním nástrojem navrhování. Architektura kolektivu je proto vždy komplexní, mnohovrstvá a specifická entita, událost, ve které se zrcadlí ideové zázemí jednotlivých autorů. Kolektiv usiluje o svobodnou nadčasovou architekturu bez předsudků k různým architektonickým epochám a jejich vlivu.

Amulet je předmět, který má svou magickou silou chránit svého nositele. Slovo je odvozeno z latinského amuletum, což znamená objekt, který ochraňuje. Podle jiných názorů toto slovo pochází z etruštiny nebo arabštiny. Užívání amuletů je založeno na víře v ochrannou moc určitých věcí. Amulet účinkuje pouze v případě, že jej osoba má neustále při sobě nebo je jím obklopena.

Generální partner
Hlavní partneři