A

Architekti Šebo Lichý

Ateliér

Zotierame hranice medzi architektom a klientom. Snažíme sa vtiahnuť klienta permanentnou diskusiou do procesu tvorby. Klient je naším partnerom na dialóg a nie niekým, komu diktujeme, čo sa mu má páčiť a ako má žiť. Architekt nemá patent na rozum a ani na krásu. Nevnucujeme preto klientovi našu estetiku. V každom klientovi hľadáme niečo osobité, individuálne, čo sa prejavuje v jeho životnom štýle a čo potom my pretavíme do architektúry.

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
  • e-mail: info@sebolichy.sk
  • www: www.sebolichy.sk
  • sociální sítě: Facebook
Generální partner
Hlavní partneři