A

Atelier Hajný

Ateliér

Diplom jsem získal na fakultě architektury FA ČVUT. Po několika málo letech práce v architektonických ateliérech jsem měl možnost založit svůj vlastní se starším a zkušenějším kolegou. Tato spolupráce nevydržela dlouho, měl jsem ale díky ní možnost pochopit ekonomiku a fungování ateliéru o několika zaměstnancích. Nejzásadnější posun pro mě přišel ve chvíli, kdy jsem si uvědomil, že nejlépe se mi pracuje jako nezávislému jednotlivci.
Od té doby nastálo nespolupracuji s jinými architekty a nikoho nezaměstnávám. Buduji si kruh externích specialistů a projekčních kanceláří, díky čemuž si můžu dovolit věnovat se jak malým zakázkám typu rodinných domů, tak větším projektům s investičními náklady v řádech desítek i stovek milionů korun.
Projekčně složitější úlohy a pokročilejší fáze projektů přenechávám spolupracovníkům. Z většiny se věnuji studiím a samotné architektuře. Zbytek mé práce spočívá v konzultacích se specialisty, chození na kontrolní dny a v autorském dozoru.
Nikdy projekt neopustím před dokončením. Jsem v neustálém kontaktu s investorem, specialisty a ostatními účastníky procesu, aby výsledná realizace mohla nést můj podpis. Do svých staveb chci vždy navrhnout i interiér.
Nemluvím o své filozofii a způsobu práce, raději za sebe nechávám mluvit výsledky a spokojené klienty.

Související architekti

Generální partner
Hlavní partneři