A

ATELIER8000

Ateliér

ATELIER 8000 založili Martin Krupauer a Jiří Střítecký v roce 1989 na základě touhy stavět domy a to s maximální mírou tvůrčí a pracovní svobody. Zároveň si vždy byli vědomi zodpovědnosti za celý průběh díla, od návrhu až po realizaci. Hlavní sídlo atelieru je v Českých Budějovicích, v Praze je pobočka, dohromady v obou kancelářích pracuje až 40 lidí: architektů, stavebních inženýrů a dalších pracovníků nezbytných pro plnohodnotný běh architektonického studia. ATELIER 8000 zpracovává zakázky v hodnotách desítek až mnoha set miliónů korun, vlastními silami zajišťuje architektonickou, stavebně-inženýrskou a provozní složku projekční práce. Dlouhodobě spolupracuje s řadou specializovaných profesí, cílem je kontinuita práce, vztahů a úspěch projektu ve všech fázích. Tvůrčí projekční a manažerské zkušenosti jsou podloženy projektováním širokého typologického spektra, stavby jsou realizovány i v nejnáročnějších prostorových, stavebně-technických, územních a obchodních podmínkách. Jiří Střítecký nazýval fungování atelieru „dobrodružnou cestou ve stále více lidech“. Ve stále se měnících podmínkách vnímal atelier jako „komplikovanější, zodpovědnější… více připomíná organizovanou fabriku než huť, je mnohem pragmatičtější, ale při každé nové příležitosti je znovu hektický, temperamentní a citlivý, jako ve svých začátcích.“

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
  • e-mail: atelier.cb@atelier8000.cz
  • www: www.atelier8000.cz
Generální partner
Hlavní partneři