E

EBM Group

Ostatní

Jsme holdingovou společností, která připravuje a realizuje developerské projekty. V rámci skupiny EBM Group se jedná převážně o oblast rezidenčního bydlení a nově také logistiky, retailu a administrativy. Pro externí klienty jde zejména o bydlení pro seniory. Neustálý růst společnosti potvrzuje naši schopnost vyvíjet se společně s realitním trhem. Významným úspěchem minulého období bylo vybudování portfolia projektů seniorského bydlení včetně provozovatele sociálních služeb společnosti GrandPark, a.s. Jejich prodejem v roce 2017 (celková hodnota transakce činila cca 780 mil. Kč) byly vytvořeny ideální podmínky pro další rozvoj naší společnosti. Tento potenciál nehodláme promarnit. Do budoucna plánujeme kromě rozšiřování portfolia projektů v již osvědčených oblastech developmentu také jeho diverzifikaci do dalších lukrativních segmentů. Víme, že úspěchů je možné dosáhnout jen efektivní spoluprací a maximálním využitím synergie v rámci skupiny EBM Group.

    kontaktní údaje:
  • adresa: Česká republika
  • e-mail: info@ebmpartner.cz
  • www: www.ebmpartner.cz
Generální partner
Hlavní partneři