E

ECOTEN

Ostatní

Jsme tým energetických specialistů, stavebních inženýrů a architektů. Jsme k dispozici ve všech krajích ČR a připraveni Vám pomoci.

Vedení společnosti ECOTEN

Ing. Jiří Tencar, Ph.D.
Generální ředitel
tencar@ecoten.cz
+420 736 630 021

Jiří Tencar je energetický specialista MPO 860, energetický auditor na Slovensku 321/2014-0101, autorizovaný inženýr ČKAIT 9996, autorizovaný inženýr na Slovensku SKSI 6401*I1, autorizovaná osoba SBToolCZ, expert na prověřování nemovitostí AIN 76 a dotační tituly, člen zkušební komise asociace inspektorů nemovitostí, UNMZ expert a člen evropské komise CEN/TC 325/WG 3 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov, externí vyučující na katedře architektury a katedře konstrukcí pozemních staveb fakulty stavební ČVUT v Praze, vedoucí vývojového týmu metodiky SBToolCZ, vědecko-technický pracovník UCEEB (Univerzitní centrum pro energeticky efektivní budovy), člen expertního výboru primátorky hl.m.Prahy pro Smart Prague, garant oblasti energetika v kanceláři Smart Písek. Přizvaná osoba při provádění veřejnosprávních kontrol projektů podpořených dotačním titulem Nová zelená úsporám.

Ing. et Ing. Ján Mihalečko
Ředitel SR
mihalecko@ecoten.sk
+421 918 290 172

Ján Mihalečko vystudoval obor Konstrukce pozemních staveb na fakultě stavební ČVUT v Praze a podnikání & management v průmyslu na Masarykovým ústavu vyšších studií v Praze. Je manažer, stavební inženýr, energetický konzultant, specialista komplexní projektové přípravy.

Ing. Zuzana Tencarová
CFO

Zuzana Tencarová je inženýrem ekonomie a auditorem.

Související architekti

Generální partner
Hlavní partneři