Dům u Krásnice

Dům se svažitému terénu nepřizpůsobuje, spíše se navzájem lehce dotýkají. Umístněním stavby co nejblíže k ulici se zachovala velká část zahrady s rostlými stromy v zadní části pozemku.

Tím, že se dům „vznáší“ nad terénem, je část domu s ložnicemi vyvýšená a tak chráněná před pohledy zvenčí. Naopak v místě, kde si dům „dosedá“ na terén, je společenská část domu s výstupy na terasu do jižní i východní zahrady. Interiér a zahrada jsou vizuálně propojeny díky velkým proskleným plochám.

Význam společného obytného prostoru je zdůrazněný i prostorově, dům je v této části nejvyšší a vnitřní prostor osvěžuje i použití střešních oken z východní strany. Na morfologii domu se tento koncept projevuje jako nepravidelná sedlová střecha, křivka střechy se láme právě nad obytným prostorem. Prostor pod domem je využitý pro parkování a malou kůlnu.

Dřevostavba je provedena konstrukcí two by four, která je opláštěná OSB deskami a vyplněná minerální vatou. Dům stojí na ocelových mikropilotech. Fasáda je z modřínových palubek bez povrchové úpravy, okna jsou dřevohliníková, s trojskly. Fasáda kůlny je z desek Cetris.

Salon dřevostaveb je nesoutěžní přehlídka kvalitní moderní architektury ze dřeva. Formou výstavy, přednášek, projekcí a odborné literatury nabízí jedinečnou příležitost zhlédnout na jediném místě výběr toho nejlepšího, co v tomto oboru za poslední rok vzniklo. Přehlídka má těžiště na veletrhu Dřevostavby. Po zbytek roku se pak výstava pravidelně představuje i v dalších městech České republiky a na Slovensku. Přehlídka Salon dřevostaveb je určena především široké veřejnosti, které se snaží zprostředkovat nejširší možné spektrum informací o rychle se rozvíjejícím odvětví dřevostaveb. Setkávají se zde také architekti a odborníci nejen z České republiky, ale z celého světa. V uplynulých letech jsme měli možnost setkat se zde s architekty z Kanady, Norska, Rakouska, Finska a Belgie.

Více informací naleznete na www.salondrevostaveb.cz.

Generální partner
Hlavní partneři