Přístavba rodinného domu v Lipnici nad Sázavou

  • Autoři: Luděk Rýzner, František Čekal
  • Ateliér: OK PLAN ARCHITECTS
  • Země: Česká republika (Česko)
  • Město: Lipnice nad Sázavou
  • Datum projektu: 2012
  • Realizace: 2013
  • Generální dodavatel: Brodská stavební spol. s r.o., Subdodavatelé: ČADAS interier, AB PARKET, Cabletech, JK SERVIS

Pozemky investora jsou umístěny ve svahu na okraji obce Lipnice nad Sázavou v lokalitě určené pro zástavbu rodinných domů.

Zadáním investora bylo doplnit ke stávajícímu rodinnému domu přístavbu určenou k trvalému bydlení, která bude funkčně oddělena, ale zároveň propojitelná se stávající stavbou, do které se mělo zasáhnout jen minimálně. Přístavba je navržena jako jednopodlažní kvádr zapuštěný do svahu přecházející do patrové nástavby se sedlovou střechou. Svou hmotou navazuje na tradiční řešení sousedícího domku, ale zároveň je výrazově minimalizovaná díky sjednocení otvorů a stěn fasádním obkladem. Přístavba má rozměry 13.2 x 7.7m. Výška hřebene střechy je 9.1m. Střecha je z falcovaného hliníkového plechu. Dominantní prosklená fasáda nástavby otvírá výhledy do krajiny kolem Lipnice.

Architektonicky se jedná o moderní koncept s použitím klasických materiálů – dřevo, kov, beton. Objekt je proveden jako kombinace klasické zděné technologie s železobetonovou nosnou konstrukcí stropů a částečně i nosných průvlaků , pilířů a základů. Na krov byla použita dřevěná rámová konstrukce. Fasáda je také obložena hliníkovým plechem, efektu je dosaženo prostřídáním falců.

 

Projekt vznikl s využitím ARCHICADu.

Generální partner
Hlavní partneři