3

3+1 architekti - Mateřská škola Stará

Místo

Ústecké sídliště Hornická-Stará ze 60. - 70. let. Rekonstruovaná stavba (autoři domu - arch. K. Fleischer, Ing. Zlámal, 1968) je součástí drobného souboru školských staveb.  

Cíl 

Proměna původně mateřské školy, poté zvláštní školy a posléze vysokoškolských učeben zpět na mateřskou školu. Cílem bylo vytvořit současné, pohodlné a tvůrčí prostředí pro cca 50 dětí.

Foto: eArch

Metoda 

Železobetonový montovaný skelet T-MS 66. Elegantní jednoduchost a univerzalita psychologicky zatížená estetikou 70. let minulého století. Objem původního domu zůstal beze změn. Upravili jsme dispozici, vyměnili plášť a k jihozápadní fasádě, směrem do zahrady jsme přidali ocelovou lodžii. V zahradě se objevily drobné stavby a úpravy pro chov domácích zvířat. 

Stávající typový objekt je spolehlivě velkorysý. Přidáváme k němu několik prvků, které mu dodávají podrobnost a umožní mu (doufáme) intimněji srůst s místem. Předně: rám kryté lodžie přímo navazující na vnitřní prostory, který je zároveň sluneční clonou. K němu navíc přisazujeme dřevěnou treláž jako kostru pro budoucí jedlou popínavku. Kosočtverečný tvar treláže vychází z místních motivů reformní architektury 20. let. Severní fasáda je sepnuta (rovněž místně užívaným) vysokým řádem lizén, ve kterém se objevuje luční motiv (autorka Lenka Procházková, Obrázkový ostrov). Domky v zahradě jsou zatím pouze základně připraveny a čekají na svojí příležitost.

Foto: eArch

Generální partner
Hlavní partneři