P

Přístavba rodinného domu v Bořislavi

Záměr

Pro tento záměr nám připadala ideální západní fasáda domu s přilehlou zahradou, a to jak konfigurací terénu, tak logickou návazností na dispozici původního domu.

Nízká přístavba kopíruje terén zahrady. Jednoduchou formou se pokoušíme dál nekomplikovat přebujelou strukturu původní stavby a objektů kolem.

Místy příliš těžkopádnou konkrétnost současného domu jsme se pokusili vyvážit jednoduchým tvarem, rytmem plynoucím z použitého skladebného modulu a abstraktním černým pláštěm přístavby.

Provoz

Přístavba vznikla především kvůli potřebě velkého denního obytného prostoru a soukromé ložnice. K nim doplňujeme zázemí (toaletu, šatnu, technickou místnost/sklad) a nutné komunikační prostory.

Stavebně technické řešení

Konstrukční systém / dřevěná rámová konstrukce

Základy / betonové pasy + deska

Nosné stěny / dřevěná rámová konstrukce / difuzně otevřená skladba stěny

Strop / strop dřevěný trámový

Obvodový plášť / obvodový plášť z cementovláknitých desek Cembrit na provětrávaném roštu

Střecha / plochá, jednoplášťová, nevětraná / krytinou je fólie

Příčky / dřevěné rámové

Podlahy / podlahy vinylové

Vnitřní povrchy / povrchy stěn a stropů bude tvořit převážně nátěr na SDK

Vnější povrchy / Cembrit ZENIT 510 Erebus

Okna / dřevěná

Dveře / vnitřní dveře obložkové, plné (sklad – pracovna, koupelna) a posuvné do stavebních pouzder v příčkách

Klempířské výrobky / venkovní parapety a oplechování atik bude provedeno barveným zinkovým plechem

Zámečnické výrobky / krbová vložka

Venkovní úpravy / schodiště a plocha spojující plochu před domem se zpevněnou plochou před původním domem se zpevněnou plochou před původním domem masivní dřevěné

 • Autoři: Pavel Plánička, Bruno Panenka
 • Ateliér: 3+1 architekti
 • Adresa:
 • Země: Česká republika
 • Město: Bořislav
 • PSČ: 415 01
 • Datum projektu: 2013
 • Realizace: 2014
 • Užitná plocha: 75.00m2
 • Zastavěná plocha: 110.00m2
 • Plocha pozemku: 1 600.00m2
 • Materiál: Fasádní desky - CEMBRIT
 • Foto ©: Pavel Plánička
Generální partner
Hlavní partneři