3

3+1 architekti - CMYK hostel

Dům (Aussiger Druckerei) postavil architekt Ernst Richter pro svého tchána továrníka Ferdinanda Maresche v roce 1936. Relativně celistvá historická stavební struktura, jíž je stavba součástí, tu zůstala možná jen souhrou příznivých náhod. Výhružná blízkost kolosu krajského úřadu (dřív KV KSČ, architekti Bergr, Hejduk 1985) je naléhavou připomínkou existenční nejistoty. Obzvlášť v těchto končinách. Výchozí situace byla neobvyklou příležitostí pokusit se oživit kvalitní, nedeformovaný dům v centru města. Navíc s řídce vídanou snahou stavebníka o vědomou návaznost a starostí o kvalitu domu a jeho okolí (potažmo města).

Foto: eArch
Dům byl postaven jako tiskárna a převážnou část svého dosavadního života tomuto účelu také sloužil. Moderní železobetonová skeletová konstrukce s minimem nosných prvků umožňovala umístění velkých tiskařských strojů a prostorovou variabilitu. Při hledání směru a smyslu rekonstrukce se k nám neodbytně vracely místní historické souvislosti, motivy a anomálie. Od počátku se zdál jednoduše se nabízejícím motivem tisk. Tisk, texty a obrazy jsou základním kořenem domu. Zároveň jsou pro nás klíči k budoucímu provozu (identita, vizualita, čitelnost, jasnost, zapamatovatelnost).

Foto: eArch
Návrh jsme proto začali průzkumem a výběrem vhodného fontu, který by celý záměr adekvátně doprovodil. Písmo FUTURA (aut. Paul Renner, 1927) svojí modernisticky jenoduchou geometričností a dobou svého vzniku dobře odpovídá domu a jeho původní náplni, zároveň ale i budoucímu předpokládanému využití (logotyp, vizuální styl, navigace, propagace...). V úvahách, jak návrhem tematizovat tisk, jsme se od původně zamýšlených černobílých verzí posunuli k současným barevným modelům. Konkrétně CMYK složený ze čtyř barev se nám dobře strukturálně hodí ke čtyřem podlažím domu: Cyan – přízemí, Magenta – 1. n.p., yellow – 2. n.p., key – střecha. Barevnost je též dobře použitelná k orientaci v domě.

Foto: eArch

Ke správnému písmu a odpovídající barevnosti, zbývalo přidat obraz. Původní tiskárna byla součástí historické, lehce romanticky malebné (známe jen z pohlednic) struktury města, aby byla vzápětí bezprostředním sousedem a svědkem brutálního plošného bourání hnaného naivně destruktivní představou, že všechno začne nanovo a lépe. Z těchto zdrojů tři tematické okruhy: tisk - přízemí, původní historický kontext – 1. n.p., bourání – 2. n.p. 

Foto: eArch

Foto: eArch

  • Ateliér: 3+1 architekti
  • Adresa:
  • Země: Česká republika
  • Město: Ústí nad Labem
  • Ulice, číslo: Pivovarská, 1938
  • Datum projektu: 2018
  • Realizace: 2019
  • Užitná plocha: 488.00m2
  • Zastavěná plocha: 210.00m2
  • Plocha pozemku: 210.00m2
Generální partner
Hlavní partneři