3

3+1 architekti - Rodinnů dům Maxičky

Původní dům, ačkoliv plný kouzel, byl svým uspořádáním, konstrukcí a materiály natolik pevně definován, že jsme ho pro náš záměr neuměli smysluplně „přeložit“ standardní rekonstrukcí. 

Navrhli jsme proto dům nový, následujíc přitom pozičně a měřítkem převědčivé historické uspořádání lípa / dům / stodola. Oproti krásným, ale stále vlhkým masivním pískovcovým stěnám a malým místnostem mezi nimi, nám konstrukce ze současných materiálů umožnily vytvořit relativně velkorysé a dle potřeby otevřené prostory v objemu a proporcích podobných původnímu domu.

Rodinný dům Maxičky, 3+1 architekti © Pavel Plánička

Dřevěná, pohltivě monochromatická kůže domu příbuzná plášti stodoly, je klidným pozadím proměnlivě barevných dějů kolem. Stavebník je sběratel, artefakty se kupí. Nové vrstvy se podivuhodně rychle prolínají a překrývají se starými. Spoje jsou bezešvé.Je tu mnoho odkoukaných původních motivů a též pár posunů a aktualizací. Zastřešním prostoru mezi stodolou a domem byl nastolen jejich nový, bližší vztah. Vzniklé závětří nabídlo přesun hlavního vstupu z boční fasády do štítu. Jihovýchodní fasáda s původním vstupem se uvolnila pro užší spojení vnitřku s vnějškem.

Rodinný dům Maxičky, 3+1 architekti © Pavel Plánička
Dům – ačkoliv nový, je zároveň docela jistě rekonstrukcí. Vědomá návaznost je základem návrhu.

Rodinný dům Maxičky, 3+1 architekti © Pavel Plánička

Rodinný dům Maxičky, 3+1 architekti © Pavel Plánička

Generální partner
Hlavní partneři