K

KOGAA studio - Next Gen Park

Architekti ze studia KOGAA, kteří se dlouhodobě zabývají urbanismem a jeho návazností na klimatické změny, představili projekt Next Gen Park. Studio se aktivně věnuje práci s veřejným prostorem, který v Brně na Pohořelci získal prostřednictvím jimi navržené instalace funkci vzdělávacího, interaktivního a uvědomělého katalyzátoru.  

Monumentální nafukovací objekt symbolizuje zhruba jednu tunu oxidu uhličitého, jehož roční emise vychází v České republice na 9,8 tun/osoba. Spotřeba ve městech stále stoupá. Next Gen Park volně navazuje na předchozí projekt, City Cell Prototyp, což byla plně soběstačná instalace zabývající se tepelnými vlnami a nedostatkem vody ve městě. 

Foto: eArch

Cílem této instalace bylo podpořit veřejnou diskuzi a zvýšit povědomí o životním prostředí. „Vesmírné nafukovací plavidlo“ sloužilo přes den jako diskuzní centrum. Probírána byla například témata využívání veřejných prostranství, implementace přírodních prvků do městských prostor, revitalizace brownfieldů, zamezení plýtvání a úsporné hospodaření s vodou a zdroji energií. V noci se instalace transformovala na plátno, na kterém běžela interaktivní animace zobrazující hlavní ukazatele produkce oxidu uhličitého. Součástí animace byla doporučení na snížení uhlíkové stopy konkrétními drobnými úpravami životního stylu a běžných návyků. 

Next Gen Park byl strategicky umístěn v zapadlé uličce v centru Brna. Vznikl nový městský prostor, který k sobě na první pohled přitahoval kolemjdoucí. Zásah do veřejného prostoru přinesl nový pocit sounáležitosti s místem, podporující zlepšení jeho bezpečnosti i čistoty.  

Foto: eArch

Samotná konstrukce Next Gen Parku je ekologicky udržitelná. Sofistikovaně kombinuje materiály, které si lze pronajmout nebo využít opakovaně. Tyto materiály jsou jednoduché, hospodárné, stabilní a variabilní. Základ tvoří jednoduché lešení od společnosti Peri. Nafukovací část vytvořila na zakázku ručně brněnská firma Reklama Kubíček. Díky speciálním otvorům pro projektory fungovala současně jako skvělá 360stupňová obrazovka pro venkovní akce, kterou lze lehce omýt a opakovaně použít. „Pro naši společnost to bylo úplně poprvé, kdy se naše zařízení použilo jako plátno pro 360stupňovou projekci. Výzva, kterou jsme řešili společně s architekty, byla velikost instalace a její ukotvení svrchu na lešení“ (Reklama Kubíček). Instalaci Next Gen Park doplňuje nová kolekce venkovního nábytku STACK od výrobce designového městského mobiliáře mm cité. 

Instalace na Pohořelci byla dočasná, ovšem autoři doufají v její další použití v rámci celé České republiky a aktivně pro ni hledají nová místa.  

Projekt vznikl ve spolupráci se statutárním městem Brnem, mezi hlavní partnery patří společnosti Peri, Reklama Kubíček, mm cité a také Agro Tuřany, které se postaralo o přírodní prvky. Samotné téma a jeho vědecký background dodal Next Institute.

Foto: eArch

  • Ateliér: KOGAA
  • Adresa:
  • Země: Česká republika
  • Město: Brno - Pohořelec
  • Datum projektu: 2019
  • Realizace: 2019
  • Spolupracovali: Next Institute | výzkum, mm cité | mobiliář, Reklama Kubíček | nafukovací část konstrukce, PERI | lešení konstrukce
Generální partner
Hlavní partneři