K

KOGAA - City Cell Prototype

Klimatické změny jsou rostoucím globálním problémem, který zásadně ovlivňuje kvalitu života a zdraví obyvatel měst. Velké procento zpevněných ploch veřejného prostoru přispívá zejména během letních měsíců ke zhoršování mikroklimatu. Pro zmírnění tohoto dopadu se mohou města vydat směrem adaptačních opatření, která dokážou aktivně i pasivně mírnit narůstající extrémy klimatických výchylek.

Město Brno se spolu s platformou NEXT Institute rozhodlo proces adaptace na klimatickou změnu představit prostřednictvím prototypu městského mobiliáře, který prezentuje nezbytnost “modré infrastruktury” a systémy adaptace práce s dešťovou vodou.

Objekt “City Cell Prototype” byl navržen studiem KOGAA jako zastřešený městský mobiliář, vybavený technologiemi pro sběr dat a testující vhodnost užití materiálů a technologií.

City Cell Prototype, KOGAA © BoysPlayNice

Samotný tvar vychází z potřeby stínění, sběru a retence dešťové vody a tvorby urbanistického dialogu mezi náměstím a prototypem. Centrální část prototypu tvoří tzv. biofiltr, který sbírá dešťovou vodu ze střechy a následně ji sedimentací a fytotechnologií čistí. Takto upravená dešťová voda je uchovávána v akumulačních nádržích, odkud je pomocí kapkového závlahového systému přečerpávána do systémů vertikálních záhonů na vnějších stěnách prototypu. Čerpadlo je poháněno fotovoltaickými panely umístěnými na střeše objektu, které dodavají energii i pro osvětlení a zabezpečovací kamerový systém.

Další vlastností konstrukce byla její ekologická šetrnost. Pavilon je primárně navržen z předsušených KVH profilů, které, pro krátkodobost instalace, není nutné ošetřovat nátěrem.

City Cell Prototype, KOGAA © BoysPlayNice

  • Ateliér: KOGAA
  • Adresa:
  • Země: Česká republika
  • Město: Brno
  • Datum projektu: 2017
  • Realizace: 2018
  • Užitná plocha: 21.00m2
  • Zastavěná plocha: 27.00m2
Generální partner
Hlavní partneři