K

KOGAA - DADA Distrikt

Projekt DADA Distrikt je konverzí původních industriálních skladů na loftové bydlení v nově rozvíjené části Brna na nábřeží řeky Svitavy. Objekt nabízí 1 500 metrů čtverečních hrubé podlažní plochy na 4 podlažích celkového objemu přibližně 25 000 metrů krychlových. Kromě adaptace industriálního provozu na provoz kombinující bydlení a občanskou vybavenost je projekt specifický svou udržitelností, která se projevuje zejména na intenzivní zelené střeše, která zpomaluje průtok dešťové vody a pomáhá tak v lokalitě snižovat zátěž v případě Q100. Toto opatření dále umožňuje využívání dešťové vody pro samotný objekt. Zajímavostí objektu je komunitní financování a provoz podobný systémům baugruppe.

DADA Distrikt, KOGAA / Alexandra Georgescu, Tomáš Kozelský, Viktor OdstrčilíkFoto: Kubicek studio

Projekt vyniká jako konverze velice citlivá k původnímu objektu a přece posouvající standard jeho využitelnosti na úroveň rozvíjené lokality. Také směřování ke komunitnímu provozu je do určité míry novátorskou hodnotou, kterou je v ČR potřeba pilovat a přetvořit do podoby, která by dokázala zpřístupnit možnosti vlastního bydlení a posílila kvalitu veřejných a prominentních prostor. 

DADA Distrikt, KOGAA / Alexandra Georgescu, Tomáš Kozelský, Viktor OdstrčilíkFoto: Quali Bau

Dalším významným aspektem je urbanistický potenciál budovy stojící na nábřeží řeky Svitavy. I přes postupné kroky je nábřeží aktivováno jen nepatrně a právě DADA district by se mohl stát atraktorem, který by medioval změnu této oblasti. Právě z tohoto důvodu jsme navrhli rohový vstup do budovy, který přes nemalé technické nároky na provedení transformuje zamýšlený bytový dům na kvalitní městotvorný a urbanisticky komunikující polyfunkční objekt. 

DADA Distrikt, KOGAA / Alexandra Georgescu, Tomáš Kozelský, Viktor Odstrčilík © Kubicek studio

V tuto chvíli již nemáme kontrolu, jakým způsobem bude objekt provozován, je však jasné, že DADA district má veškerý potenciál na to stát se stavbou, která dokáže v krátkém časovém horizontu proměnit nenásilnou formou své okolí na aktivně obývanou městskou lokalitu. Hlavním inspiračním zdrojem projektu byl dům samotný a to zejména jeho historické snoubení industriální funkční náplně s dekorativním akcentem na fasádě. Například zaoblený roh stávajícího schodiště je prvkem, který dává celé hmotně jedinečný vzhled a přesto jsme jeho zachování museli velice náročně obhajovat. 

DADA Distrikt, KOGAA / Alexandra Georgescu, Tomáš Kozelský, Viktor OdstrčilíkFoto: Kubicek studio

V  DADA districtu jsme první analyzovali hlavní nosnou konstrukci a snažili se ji očistit do její nejelementárnější a tedy i nejsilnější podoby. Následně nám tento proces rozkrýval možnosti jejího doplnění a odlehčení, což je moment, kdy začínáme tvarovat dispoziční řešení. V případě adaptace existující budovy je důležité nechat se vést objektem a přizpůsobit se jeho esenci. Opačný postup je vykoupen nepřiměřenou cenou rekonstrukce, nebo sníženou provozuschopností záměru.

DADA Distrikt, KOGAA / Alexandra Georgescu, Tomáš Kozelský, Viktor Odstrčilík © Quali Bau

Paralelně s procesem návrhu adaptace objektu probíhá také definice ekonomického fungování projektu, která průběžně upřesňuje a tvaruje požadavky zadání. Samotné zadání, stejně jako volba objektu, podtrhovalo industriální estetiku, jako přidanou hodnotu. Lidé na dnešním realitním trhu hledají věci, které mají přesah. Pokud má tento přesah také historii a jistou míru komplexnosti, je o to přitažlivější. To je například důvod, proč se nikdy ani na vteřinu nespekulovalo o odstranění výtahového pojezdu ve dvoře objektu. Je skulpturou zmražené historie místa a stává se tak elementem luxusu projektu.

DADA Distrikt, autorka interiérů Radka Vašut © Quali Bau

Náš městotvorný záměr se do budovy propisuje doplněním nárožního vstupu, který zpřístupňuje první podzemní podlaží veřejnosti. Tento prostor byl navržen jako multifunkční provoz, vhodný pro celou škálu dlouhodobých, ale i krátkodobých funkcí.

DADA Distrikt, autorka interiérů Radka Vašut © Quali Bau

DADA Distrikt, autorka interiérů Radka Vašut © Quali Bau

Generální partner
Hlavní partneři