M

Med Pavlík architekti - Pietní místo Kunčí

Idea projektu

Od posledního pohřbu uplynulo již více než šedesát let, místo chátrá a jednotlivé náhrobní kameny se ztrácí pod nánosem vegetace. Krádeže v minulých letech zapříčinily ztrátu vstupní brány i některých náhrobků. Přes svoji neudržovanost, anebo možná právě pro ni, si místo zachovalo neskonalý půvab. Koncept řešení revitalizace pracuje s myšlenkou zachycení procesu zániku bez ambice na doslovnou obnovu původního uspořádání hřbitova nebo naopak zahlazení zbytků hrobů. Návrh začíná přístupovou cestou z komunikace spojující obce Kunčí a Orel. Součástí je obnova ovocné aleje podél přístupové cesty. Nově je řešen vstupní předprostor s místem ke spočinutí. Samotná revitalizace hřbitova je založená na propojení torzovitého charakteru původních prvků s návratem důležitých atributů ztvárněných současnou formou. Podstatnou složkou návrhu je specifický přístup k vegetaci – její kultivace, obnova a způsob údržby.

Pietní místo Kunčí, Med Pavlík architekti/ Lukáš Pavlík, Tomáš Med, Josef OdvárkaFoto: Tomáš Kubelka

Detailní popis projektu

První zmínka o místní části Slatiňan Kunčí pochází z roku 1512. Obec leží v rovinaté krajině a je obklopena zemědělskou půdou a lesy. Půda je převážně rašelinná – odtud také pochází název nedalekých Slatiňan (slatě). 

Evangelický hřbitov se nachází 0,8 kilometru severně od centra obce, byl založen v roce 1786 a je tak typickým zástupcem evangelických hřbitovů, vznikajících na území Rakousko-Uherské monarchie po vydaní tolerančního patentu v roce 1781. Výstavba evangelických hřbitovů, ač v té době už povolená, probíhala zpravidla mimo obce. Hřbitovy bývaly situovány do vzdálených míst na hranici katastrálních území přesně stejně jako v případě hřbitova u Kunčí.

Pietní místo Kunčí, Med Pavlík architekti/ Lukáš Pavlík, Tomáš Med, Josef Odvárka © Tomáš Kubelka

Uvědomujeme si křehkost místní atmosféry, proto jsme k návrhu přistoupili s cílem posílení a doplnění kulturně-historických a krajinotvorných vazeb. Potenciál obnovy vnímáme v několika rovinách:

pietní charakter – podstata místa spočívající v původní funkci pohřbívání je základním východiskem obnovy, cílem je udržení pietního charakteru kulturně-historická hodnota – místo jako svědek blízké i vzdálenější minulosti, cílem je zachování autenticity, poukázání na proces zániku ve smyslu konečnosti lidského života i ve smyslu životnosti stavebního díla krajinotvorná a přírodní hodnota – umístění v krajině, biodiverzita, cílem je obnova a posílení biologického významu stanoviště v zemědělsky užívané krajině

Pietní místo Kunčí, Med Pavlík architekti/ Lukáš Pavlík, Tomáš Med, Josef Odvárka © Tomáš Kubelka

Technické informace

Důležitým úkolem v procesu revitalizace bylo nalézt taková technická a materiálová řešení, která nesníží autenticitu místa a zajistí snadné užívání a údržbu. 

Revitalizace je tvořena souborem úprav a zásahů, které lze shrnout do následujících okruhů:

úprava přístupové cesty a bezprostředního okolí hřbitova konzervace obvodové zdi doplnění chybějících objektů sadové úpravy

Pietní místo Kunčí, Med Pavlík architekti/ Lukáš Pavlík, Tomáš Med, Josef Odvárka © Tomáš Kubelka

Pietní místo Kunčí, Med Pavlík architekti/ Lukáš Pavlík, Tomáš Med, Josef Odvárka © Tomáš Kubelka

Generální partner
Hlavní partneři