N

Natura Park Pardubice - návštěvnické centrum

Materiály přátelské k životnímu prostředí

Při výběru stavebních materiálů bylo přihlíženo k přepokládané spotřebě energií při běžném provozu, ale také k míře emisí uvolněných při výrobě. Hlavní konstrukční materiály a systémy tak musely splňovat tento základní energetický koncept a byl kladen velký důraz na jejich vztah k životnímu prostředí. V rámci podzemní části stavby byl zvolen monolitický beton, nadzemní části jsou navrženy kompletně z CLT panelů. Fasády jsou řešeny jako dvouplášťové s provětrávanou mezerou s masivní vrstvou tepelné izolace. Jak v exteriéru tak především v interiéru je dominantním použitým materiálem smrkové dřevo, představující jemný akcent k hlavním plochám fasády z vláknocementových desek Cembrit Cembonit v decentních barevných odstínech cihlově červené a šedé. Přírodní materiály uplatněné na fasádách doplňují také zelené střechy.

„Také při výběru materiálů k zařízení interiérů jsme volili materiály vyráběné šetrně k životnímu prostředí, jako linolea z přírodního kaučuku či akustické podhledy vyráběné z recyklovaných materiálů a s obnovitelnými pojivy na rostlinné bázi,“ doplňuje Tomáš Med.

Atraktivitě Parku přidává také jeho umístění v centru Pardubic, ale současně v přírodním rámci v blízkosti řeky Chrudimky v návaznosti na místní cyklostezku.

Dům jako pavučina v korunách stromů

„Inspirací při návrhu domu byly koruny okolních vzrostlých stromů s pavučinami lesknoucími se ve slunci. Vznikl tak impuls navrhnout dům jako pavučinu v korunách stromů. Postupně se tato pavučina rozvrstvila do dvou výškových úrovní. Nejnižší podlaží je pro optické zmenšení hmoty domu částečně ukryto v rámci terénu nabíhajícího na protipovodňovou hráz.“ To jsou slova autorů k počátečním myšlenkám, jež vedly k výsledné podobě budovy.

Pro architekty byla výzvou i počáteční omezení ve specifickém tvaru pozemku na hraně protipovodňového valu a existence mnoha podzemních vedení, jež je ale naopak motivovaly k neotřelým architektonickým řešením. Citlivé umístění mezi stávající zelení umožnilo zachování vzrostlých stromů, čímž se nová budova organicky začlenila do svého okolí. Jak dodává Tomáš Med: „Cílem návrhu bylo poskytnout návštěvníkům nejen zážitek z korun stromů, ale také nabídnout atraktivní prostorové souvislosti pro expozici a vzdělávací programy konané v Natura parku.“

Budova návštěvnického centra je složena z jednoduchých kubických hmot s obkladem z vlákonocementových desek ve dvou kontrastních odstínech, celkově však působí spíše nenápadně a citlivě zapadá do okolního přírodního rámce.

Dům, který budou mít uživatelé rádi

Provoz návštěvnického centra je řešen ve třech podlažích. Hlavní přístup ze stezky při břehu řeky Chrudimky je kryt konzolou nevyššího patra a vede do vstupní haly s expozicí, na niž navazuje informační centrum, které je tak v přímém kontaktu s kolemjdoucími. Při hlavním vstupu se stýkají dva hlavní materiály použité na pohledových plochách, a sice vláknocementové fasádní desky v odstínech šedé a cihlově červené a obklad ze smrkového dřeva na spodní ploše vykonzolovaného patra. V nejnižším podlaží pod úrovní terénu je umístěna učebna, která díky specifickému umístění oken poskytuje neobvyklou perspektivu výhledu v těsném kontaktu s terénem. Z tohoto podlaží je možné vyjít do stávajícího venkovního areálu ekologické výchovy s množstvím výukových prvků. Prostor před tímto vstupem je kryt konzolou středního patra a může sloužit jako krytá venkovní učebna. Navíc jeho terénní hrany jsou speciálně upraveny, aby vytvářely přírodní amfiteátr. Nejvyšší podlaží nabízí dvě přednáškové místnosti doplněné střešní terasou.

Vykonzolování hlavních hmot budovy v různých výškových úrovních spolu s respektováním okolního terénu a rovněž začlenění okolní cyklostezky dokazuje citlivý architektonický přístup při návrhu budovy s ohledem na její budoucí uživatele i provoz v okolním přírodním parku. Rovněž možnost využít střešní terasu, kdy se návštěvníci ocitnou prakticky v korunách okolních stromů, je bezesporu vítaným zpestřením.

Generální partner
Hlavní partneři