M

mimosa - Rodinný dům Košinova

Navržený dům je dalším dílkem do pestré mozaiky Košinovy ulice tvořené směsicí objektů různých barev, tvarů a velikostí, jejichž jediným pojítkem je uliční čára – což vlastně stačí. Plocha k „vyplnění“ domem tak byla v podstatě dána – z východu uliční čárou, ze západu linií zahradní fasády sousedního severního objektu, ve zbylých dvou směrech štíty sousedních objektů.

Větší hloubka domu založená na těchto návaznostech je využita k vytvoření polosoukromého venkovního prostoru v patře orientovaného do ulice a kryté terasy v přízemí zapuštěné do domu navazující na hlavní obytný prostor. Těmito „výkusy“ z hmoty domu a umístěním schodiště v jeho středu je prosvětlena hlubší dispozice přízemí.

Rodinný dům Košinova v Brně, Mimosa architekti © Jaroslav Hejzlar

Do uličního prostoru se dům v přízemí uzavírá, s výjimkou vstupních dveří a garážových vrat. Vstup je zdůrazněn šikmým zářezem do hmoty objektu, který jej současně kryje před deštěm. Za perforovanou ocelovou stěnou držící uliční čáru se v patře skrývá venkovní prostor umožňující velkorysá prosklení pokoje i koupelny orientované do ulice bez ztráty soukromí. I místnosti směřované do ulice tak mají svůj „kus venku“. Venkovní plocha může být zahradou nebo hrací plochou dle preferencí obyvatel domu. Obytnou částí v přízemí a třemi pokoji v patře se dům otevírá západním směrem do zahrady.

Barevně neutrální ladění domu ponechává volné pole pro dotvoření domu jeho obyvatelům. Bílé plochy jsou doplněny černými kovovými prvky v podobě hliníkových oken, kování, ocelových sítí zábradlí a dalších interiérových prvků.

Rodinný dům Košinova v Brně, Mimosa architekti © Jaroslav Hejzlar

Rodinný dům Košinova v Brně, Mimosa architekti © Jaroslav Hejzlar

Generální partner
Hlavní partneři