R

RD u jezera, Banská Štiavnica

Dva rodinné domy pri jazere v Banskej Štiavnici vznikli na objednávku jedného investora, ktorý sa rozhodol touto formou realizovať nové bývanie pre svoju rodinu a samostatné, no do istej miery spoločné bývanie s rodičmi. Návrh umiestnenia a orientácie domov plne rešpektuje súkromie ich obyvateľov. Benefitom a zároveň centrom pozemku je umelé jazero v minulosti slúžiace ako prírodné kúpalisko. Nový majiteľ správne odhadol potenciál schátraného areálu. Jeho rodinný dom sme sa rozhodli umiestniť v dominantnej polohe, komponovaný horizontálou, oddeľujúcou hladinu jazera od hrebeňa hôr. Dom rodičov je umiestnený pozdĺž areálovej komunikácie s orientáciou všetkých obytných miestností a kompozične dominantnej terasy priamo na jazero. Jednoduchosť foriem a farebnosť boli zvolené zámerne. Ide o snahu čo najmenej konkurovať prírodným danostiam prostredia.

Hlavný rodinný dom je navrhnutý priestorovo veľkoryso, vytvárajúc primerané priestory pre spoločenské aktivity rodiny na prízemí oddelene od nočnej časti na poschodí. Dom má pomerne bohaté technické zázemie s parkovaním pre osobné autá. Dom rodičov má vzhľadom na osadenie do svahu hlavné obytné podlažie na poschodí. Vstupná časť je tvorená halou s preskleným stropom a s obytnými priestormi je prepojená okrem schodiska i výťahom. Bývanie vo svahu sa tak stalo bezbariérovým. Vlastné obytné podlažie je komponované ako komfortné bývanie pre manželský pár.

Obyvateľom domov však neslúžia iba uvedené výmery obytných podlaží. Skutočným zážitkom je pre nich pohľad na okolité lesy, ktoré každým týždňom poskytujú pozorovateľovy zážitok novej harmónie tvarov a farieb, ktorý nikdy nezovšednie.

Generální partner
Hlavní partneři