R

re:architekti - Mateřská škola Červený vrch v Praze

Škola je zasazena do svahu podél ulice Africká. Dům se racionálně začleňuje do okolního pravoúhlého urbanismu solitérních budov, má vlastní vstupní předprostor a ponechává si odstup od budovy ZŠ. Tím vytváří jasně vymezený a nezávislý areál.

Usazení ve svahu je využito pro efektivní rozdělení školky do základních funkčních částí. V přízemí je situován hlavní vstup, administrativa, kuchyně a místnosti heren pro setkávání dětí s rodiči. Ve vyšších patrech jsou pak třídy mateřské školy, které se velkoryse otevírají do zahrady. Usazení ve svahu umožňuje nestandardní třípodlažní řešení mateřské školy, kdy únikové cesty ze tříd mohou být pouze přes jedno podlaží.

Školka Červený vrch v Praze od studia re:architekti, 1. místo ve veřejné architektonické soutěži. Na vizualizaci vchod do budovy z ulice Africká

Třídy mají podél jižní fasády zimní zahradu, se kterou se dají propojit. Třídy tím získávají větší variabilitu prostředí, která se v průběhu roku proměňuje. Každá třída má své samostatné zázemí a fungují tak na sobě zcela nezávisle. Vstupy do tříd jsou z centrální haly přes šatny propojené s umývárnami. Třída slouží jako společný prostor ke hře, odpočinku a i jídlu, děti nemusí nikam přecházet. Prostor se dá předělit na dvě poloviny závěsem.

Nová budova se chová do ulice jako sebevědomí městský dům s parterem a do zahrady jako pavilon oranžerie. Klíčové pro vnímání domu jsou kvalitní užité materiály a jejich provedení. Fasádu artikulují povrchy z různě strukturované omítky a nejvýraznějším prvkem je dřevěné obložení oken.

Foto: eArch
Vizualizace zimní zahrady mateřské školy v Praze-Vokovicích 

Zimní zahrada slouží i jako pasivní ochrana proti přehřívání a ztrátám tepla. Vytváří energetický buffer na jih otevřeným třídám. Svou hloubkou zamezí přímému vniku letního slunce do tříd, ale níže umístěné slunce zimní, místnosti prosvítí a prohřeje vzduch zahrady. Prostor se dá v létě odvětrávat nahoře umístěnými komíny a dům se dá předchlazovat chladnějším nočním vzduchem. Zelená střecha absorbuje srážkovou vodu a poskytuje prostor pro umístění solárních kolektorů a panelů.

K jihu otočená zahrada je tvořena velkou nezpevněnou plochou s různými druhy materiálů, které vytvářejí rozdílná a více či méně definovaná zákoutí (tráva, štěpka, písek). Okraj zahrady je lemován lučním kvítím a keři. Prvky zahrady jsou rozmístěné tak, aby na zahradě mohlo být nezávisle více tříd najednou. Je využito přírodních materiálů a svažité části zahrady na východě budou jemně terénně modelované, aby zde vznikly lépe využitelné terasy.

Areál mateřské školy z nadhledu, autoři návrhu re: architekti - Michal Kuzemenský, David Pavlišta, Ondřej Synek, Jan Vlach, Jiří Žid, spoluautor Vojtěch Ružbatský, spolupráce Michaela Hudečková

Generální partner
Hlavní partneři