BETON TKS, s. r. o.

bio/motto:

Časopis BETON - technologie, konstrukce, sanace navazuje na dlouholetou tradici odborných periodik Beton a Zdivo a Sanace betonových konstrukcí s cílem publikovat aktuální informace o nových technologiích a trendech, materiálech a výrobcích spjatých s tradičními stavebními materiály - vápnem, cementem a betonem. Současně se zabývá problematikou a vývojem betonového stavebnictví v širších profesních souvislostech, mj. i ve vazbě na nové evropské normy a napojování České republiky na stavební zvyklosti a zkušenosti zemí Evropské unie.


Generální partner
Hlavní partneři