Pavel Fuchs

bio/motto:

Vystudoval FA ČVUT a Institut ekonomických studií FSV UK. Od října 2021 pracuje na disertační práci Soužití generací a změny venkovské zástavby v důsledku proměny životního stylu. Pracuje na projektu Bydlení ve stodole, připravuje rozhovory se zajímavými lidmi z fakulty. Dlouhodobě vytváří obsah pro Centrum architektury a městského plánování IPR Praha.

  • E-mail: pavelfuchs@email.cz

Generální partner
Hlavní partneři