Wiesner-Hager

ostatní
bio/motto:

Společnost Wiesner-Hager je specialistou na vysoce kvalitní kancelářskou architekturu. Orientuje se na aktuální trendy ve světe nábytku pro kanceláře a jejich inovací pro spokojenost a pohodlí. Již 165 let je Wiesner-Hager výrobní firmou zaměřením na komplexní řešení komerčních prostor.

Od poloviny 80. let 20. století společnost Wiesner-Hager systematicky analyzuje a postupně řeší problémy životního prostředí. Základem toho je naše přihlášení k aktivní politice životního prostředí. Zakotvení zásad politiky životního prostředí ve vzoru podniku a zavedení systému managementu životního prostředí nejdříve podle EMAS, později podle ISO 14001, které položily milníky na naší cestě k trvalosti. Od roku 2010 sestavujeme celopodnikové ekologické bilance podle ISO 14040 a od roku 2012 certifikované deklarace ohledně produktu a životního prostředí podle ISO 14025.

 

New Work

Kancelářské prostředí po celém světě v poslední době procházejí dramatickými změnami. Digitalizace s sebou přináší nové vysoce mobilní formy práce; firmy reagují na potřeby a očekávání nových generací pracovníků zaváděním flexibilních pracovních metod, plochých organizačních struktur či navrhováním kanceláří připomínajících útulné domácí prostředí. Globální konkurence v mnoha odvětvích navíc vytváří značný tlak na zvýšení efektivity. Všechny tyto změny ještě vyzdvihují důležitost komunikace coby klíčového faktoru. Pracujeme a komunikujeme mezi dvěma póly: produktivitou a emocí – přitom se oba tyto póly neustále vzdalují od konvenční představy práce jako sezení u stolu. Rozvíjejí se nejrůznější kancelářské koncepty jako coworkingové prostory, tiché místnosti, komunikační prostory nabité technologiemi či kreativní buňky. Heslem dne je práce založená na aktivitě: firmy poskytují svým zaměstnancům diferencované a stále se měnící pracovní prostředí, které jim pomáhá plnit nejrůznější specifické úkoly. Z hlediska designu je možné úplně všechno – pokud se to líbí zaměstnancům a zároveň je v souladu s filozofií společnosti. Sami přispíváme k rozvoji tohoto konceptu nové práce vlastními myšlenkami a vytváříme inovativní struktury pro nejrůznější potřeby pracovního a každodenního kancelářského života. Naše zkušenosti ukazují, že správná architektura kanceláří dlouhodobě podporuje motivaci a zájem zaměstnanců – a není pochyb o tom, že motivace podporuje produktivitu. Správný kancelářský koncept chápeme jako vytváření vhodného kreativního řešení pro každou organizaci.

Proto můžeme nabídnout ucelené komplexní řešení: od návrhu kanceláře a řešení interiérového designu až po samotný nábytek.


Generální partner
Hlavní partneři