Novinky a názory / historie a teorie

Beton TKS 5 | 2012 : Sportovní stavby

Mnoho lidí, a to hlavně intelektuálů, se dívá na sport jako na něco směšného, odpuzujícího, nekulturního. V minulých měsících podal svědectví o tomto pohledu na sport rekordní úspěch rozhlasové hry Davida Drábka Koule: Příběh vrhačky.

Rostislav Švácha , 12. 10. 2012

NAPREJ PROTI KOULI

Mnoho lidí, a to hlavně intelektuálů, se dívá na sport jako na něco směšného, odpuzujícího, nekulturního. V minulých měsících podal svědectví o tomto pohledu na sport rekordní úspěch rozhlasové hry Davida Drábka Koule: Příběh vrhačky. Když jsme s přáteli pracovali na knize Naprej!, poprvé mapující dějiny sportovní architektury v českých zemích od renesance po dnešek, tak jsme tento typický postoj intelektuálů obrátili vzhůru nohama a podívali se na sport jako na lidskou aktivitu, která kulturu neodpuzuje, nýbrž naopak produkuje. Jako historici architektury jsme totiž museli uznat, že ve svých dlouhých dějinách pro sebe sport objednával neobyčejně zajímavé stavby. Podle principu „forma sleduje funkci“ se v dějinách sportovní architektury zrcadlí dějiny samotného sportu, zánik starých a vznik nových sportovních disciplín, proměny jejich společenského statusu a prestiže, sepětí sportu s politikou a ideologií. Stejně dobře lze na vývoji sportovních staveb sledovat střídání architektonických stylů a leckdy mistrovské zacházení jejich autorů s různými konstrukčními systémy, jejichž inovace si vynucovaly hlavně sály pro jezdecké, plavecké a kolektivní sporty o velikém rozponu. Na popud sportu se v takových stavbách spojil umělecký výkon architekta s odvážnými intelektuálními výkony inženýrů a statiků.

Když však přemýšlím o průrvě, která se časem vytvořila mezi světem sportu a světem intelektuální práce, nemůžu si nevzpomenout na podivuhodný fakt, že u počátků moderního českého sportu a moderní tělesné výchovy stáli dva velcí intelektuálové, historik umění Miroslav Tyrš a vzdělaný finančník Jindřich Fügner. Sportovním aktivitám se oba snažili vtisknout umělecký a intelektuální obsah a opravdu se jim to dařilo. Zapojili do svého sokolského hnutí nejlepší dobové umělce a architekty. Fügner dokonce sám zaplatil novostavbu první sokolovny, která pak pro mladší sportovní stavby vysoko nasadila laťku architektonické kvality. Oblíbené Fügnerovo heslo „Naprej!“ (=Napři! Překonej odpor!), převzaté prý z hymny jihoslovanských vlastenců, jsme i proto použili v názvu naší knihy.

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. editor knihy Naprej! Česká sportovní architektura 1567–2012  

OBSAH:

BETON A ARCHITEKTURA – sportovní stavby

ÚVODNÍK Rostislav Švácha /2

TÉMA Navrhování tribun sportovních staveb Pavel Hladík /3

STAVEBNÍ KONSTRUKCE Velkorozponová konstrukce sportovní haly z prefabrikovaných betonových lomenic Massimo Lafranchi, Armand Fürst /10 Prefabrikované konstrukce pro dvě sportovní stavby Pavel Čížek, Zdeněk Burkoň, Michal Sadílek /18 RELAXX športovo-relaxačné centrum Andrea Klimko /27 Náměstí Eduarda Wallnöfera v Innsbrucku /31 Prefabrikovaná konstrukce Stockholmské Tele2 areny Risto Pesonen, Lucie Šimečková /38 Kulturně společenské a sportovní centrum „Nový Chomutov“ Jindřich Smetana, Petra Klimčuková, Petr Skála, Vladimír Janata /44 Skokanský můstek v Ščučinsku, Astana v Kazachstánu /50

SANACE A REKONSTRUKCE Statické zkušenosti při náhradě historické plastiky Zdeněk Bažant, Jiří Strnad /52 Zvýšení únosnosti stropní desky s Wünschovými hlavicemi Pavel Beran /56 Vady a poruchy betonových podlah aneb když se nedaří... Část 3. Poruchy způsobené provozem Jarmila Novotná /61

MATERIÁLY A TECHNOLOGIE Fotbalový stadion v Johannesburgu /64 Technické nástroje na zabezpečenie krytia výstuže a s tým súvisiace aspekty spoľahlivosti železobetónovej konštrukcie Igor Hudoba /67 Systém kontroly kvality při výrobě cementu Kateřina Jiroušková /72

VĚDA A VÝZKUM Samokotvená membrána nad obdélníkovým půdorysem Leonard Šopík, Jiří Stráský /76

AKTUALITY Recenze /26, 43, 60, 63 Rešerše /49 SEMINÁŘE, KONFERENCE A SYMPOZIA /80

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři