Novinky a názory / zprávy

Cenu Architekt roku 2020 získal profesor Zdeněk Fránek

Ocenění za mimořádný přínos architektuře v posledních pěti letech - cenu Architekt roku 2020, získal přední český architekt a pedagog Zdeněk Fránek, představitel organického proudu české architektury, za nímž stojí desítky mimořádných a originálních staveb. Čestné uznání poroty obdrželo brněnské občanské sdružení 4 AM, které se už deset let věnuje experimentálním přístupům a různorodým aktivitám zaměřeným na architekturu, městský prostor i současné umění. Slavnostní vyhlášení výsledků již dvanáctého ročníku soutěže proběhlo 8. září 2020 v prostorách Centra architektury a městského plánování (CAMP) v Praze.

EARCH.CZ , 9. 9. 2020

Cenu Architekt roku vypsala již po dvanácté společnost ABF, a. s., s cílem poukázat na význam a důležitost architektury a jejích tvůrců pro náš život a kulturní rozvoj společnosti a podpořit kvalitu a odbornou i občanskou angažovanost na poli architektury. Hlavní cena Architekt roku je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období pěti let svým přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice. Poukazuje tak na konkrétní tvůrčí či organizační počiny vedoucí ke vzniku kvalitní výstavby, ať už se jedná o navrhování staveb, teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační činnost. 

Již v červenci vybrala odborná porota (architekti Petr Hájek, Adam Gebrian, Marcela Steinbachová, umělkyně Kateřina Šedá a vítěz loňského ročníku soutěže - architekt Stanislav Fiala) pět finalistů soutěže Architekt roku 2020. Porota se při svém výběru snažila o komplexní hodnocení jednotlivých osobností a nakonec se rozhodla doporučit k ocenění architekta a pedagoga Zdeňka Fránka (*1961), který byl na prestižní cenu Architekt roku nominován opakovaně.

Architektem roku 2020 se stal prof. Zdeněk Fránek. Zdroj: Architekt roku

ARCHITEKT ROKU 2020 – ZDENĚK FRÁNEK

Bývalý děkan Fakulty umění a architektury na Technické univerzitě v Liberci (2012-2018) vystudoval Fakultu architektury VUT v Brně, poté působil na ÚHA v Blansku, v roce 1989 založil firmu Fránek Architects. V současné době se věnuje projekční, publikační, výstavní a pedagogické činnosti doma i v zahraničí. Habilitoval se v roce 2008 na AVU v Praze, v roce 2011 absolvoval profesorské řízení na VŠUP Praha. Mezi jeho nejvýznamnější stavby patří Zámek ve Velkých Opatovicích (2007), Kostel církve bratrské v Litomyšli (2010), Kostel církve bratrské v Praze (2010), Energetická ústředna No. 6 Ostrava-Vítkovice (2012), CCC- Czech China Contemporary Galerie Peking (2013), Rodinný dům v Chorvatsku (2014), Výzkumné centrum Liko-Noe a hala Liko-Vo ve Slavkově u Brna (2015-2019) nebo Stezka v oblacích na Dolní Moravě (2014-2015). Fránek v posledních letech ale realizoval třeba také drobnou pozorovatelnu ze dřeva Durch, před dvěma lety zvítězil v architektonické soutěži na řešení vstupního areálu Botanické zahrady hl. m. Prahy a v současnosti připravuje například realizaci kostela v Neratovicích.

Foto: eArch
Výzkumné centrum Liko-Noe ve Slavkově u Brna, Fránek Architects, 2014-2015. Foto: BoysPlayNice

Udělení ceny Architekt roku 2020 odůvodnila porota následovně: „Tvorba profesora Zdeňka Fránka čerpá jak z architektonických (české baroko), tak uměleckých (Paul Klee), ale i přírodních zdrojů (botanika), jež přetavuje do originální, velmi osobité podoby. Patří k nejvýznamnějším představitelům organického proudu české architektury. Jeho stavby se vyznačují sochařskými kvalitami, zároveň, zvláště v posledním desetiletí, odrážejí jeho zájem o ekologii. Citlivě vstupují do daného prostředí, stávají se jeho obohacujícím fenoménem. Jednoduše řečeno, jsou krásné, aniž by se podbízely. Vedle navrhování rodinných domů, muzeí, sakrálních nebo industriálních budov se Zdeněk Fránek věnuje pedagogické činnosti, autorským výstavám, českou architekturu propaguje doma i v zahraničí. Jeho působení je už třicet let všestranné, intenzivní a především: inspirativní.“

V posledních letech se organizátoři soutěže rozhodli udělovat také čestné uznání poroty osobám, které zdánlivě stojí trochu stranou: „Snažíme se oceňovat také práci lidí, kteří nemusí být vždy vidět, ale přesto výrazným způsobem podporují vznik kvalitní architektury i kultury v České republice,“ zdůrazňuje porotce Adam Gebrian.

Foto: eArch

ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY / ARCHITEKT ROKU 2020 – 4 AM

"4AM/Fórum pro architekturu a média je brněnské občanské sdružení, které funguje jako otevřená platforma experimentálních přístupů a propojování architektury i jiných oborů. Od roku 2010 se zabývá soustavně propagací architektury, pořádá různorodé aktivity s architekturou souvisejícími. Provozovalo Galerii architektury v Brně a stojí zároveň i za brněnským kulturním prostorem PRAHA. Jejich nasazení spojené s pořádáním akcí, workshopů, přednášek, diskusí, výstav a akcí ve veřejném prostoru vzbuzuje obdiv a za jejich neutuchající zájem si zasluhují ocenění. Vytváří prostor pro otevřenou společnost a zasazují se o její rozvoj, a to nejen v Brně," zaznělo v odůvodnění poroty.

ARCHITEKT OBCI 2020 

Nedílnou součástí soutěže Architekt roku je také ocenění Architekt obci udělované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Svazem měst a obcí ČR a časopisem Moderní obec. Letos poprvé je ocenění udělováno ve spolupráci s Českou komorou architektů a Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR. 

„Cílem soutěže je ocenění tandemu architekt - obec a vyzdvihnutí jejich rolí při procesu výstavby. Jasně se nám ukazuje, že spolupráce architekta nebo architektonického studia a samospráva obce přináší mnoho pozitivního jak pro spolupracující samotné, tak i pro obec a její občany,“ vysvětluje Josef Morkus z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Odborná porota soutěže Architekt obci 2020 diskutovala potenciál kvalitního architektonického rozvoje jednotlivých sídel a vybrala pět finalistů soutěže, jejichž působení považuje pro rozvoj konkrétního města či obce za zásadní. Porota pracovala ve složení: Petr Durdík - Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Milan Košař - držitel ocenění Architekt obci 2019, Regina Loukotová - zástupce ABF, a. s., Josef Morkus - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ivan Ryšavý - časopis Moderní obec, Petr Velička - Česká komora architektů, Radka Vladyková - Svaz měst a obcí ČR.

Finalisté Architekt obci 2020: Bratčice – Dan Šamánek; Havlíčkův Brod - Aleš Burian; Hodice - Milan Nytra a Hana Nytrová; Holasovice - Lubomír Dehner; Soběslav - Jaromír Kročák.

Cena Architekt obci 2020 byla předána architektovi Jaromíru Kročákovi (*1958) za mnohaletou profesionální práci architekta a podporu kvalitní architektury v regionu. Oceněna byla pak především jeho spolupráce se samosprávou města Soběslav.

Cenu Architekt obci 2020 získal Jaromír Kročák za spolupráci s městem Soběslav. Zdroj: Fakulta stavební ČVUT v Praze

ARCHITEKT OBCI 2020 – JAROMÍR KROČÁK

Absolvoval Fakultu architektury ČVUT, poté do roku 1990 pracoval v českobudějovickém Stavoprojektu. Hned v roce 1993 zakládá svůj vlastní Ateliér Kročák, za nímž stojí desítky staveb realizovaných především v Jihočeském kraji, např. oceňovaná vestavba knihovny do hradu v Soběslavi (2010), rekonstrukce bývalého hotelu Gomel v Českých Budějovicích (2011) nebo rekonstrukce domu Štěpánka Netolického v Třeboni (2016). Jaromír Kročák se aktivně podílí na architektonickém dění v jihočeském regionu, řadu let byl regionálním zástupcem České komory architektů, zasedá v porotách architektonických soutěží, je členem Památkové rady NPÚ v Českých Budějovicích. Působí rovněž jako pedagog na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

"Porota ocenila zejména dlouho trvající spolupráci architekta a samosprávy města Soběslav, jejímž výsledkem je rekonstrukce náměstí, parku a úpravy několika staveb, včetně obnovy a dostavby gotického hradu či přestavby kina na multifunkční kulturní centrum. Přestože Soběslav není velkým městem, může se chlubit cennými veřejnými prostory a hodnotnými stavbami. Město ve spolupráci s architektem o ně cílevědomě a koncepčně pečuje a jejich hodnoty vyzdvihuje a rozvíjí. V úvahu při tom bere i vliv úprav na mikroklima, provozní náročnost a co nejsnazší údržbu. Nezapomíná ani na zapojení veřejnosti, která projekty spoluvytváří. Nemalou roli v úspěšné spolupráci jistě hraje fakt, že pan architekt je soběslavským rodákem. Oceněný tandem již připravuje další projekt u kostela sv. Víta," zdůvodnila své rozhodnutí porota.

Vestavba skleněného kontejneru s městskou knihovnou do středověkého hradu v Soběslavi, Jaromír Kročák, 2010. Zdroj: Atelier Kročák

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 9. 9. 2020
  • zdroj: * Tisková zpráva Architekt roku 2020

Klíčová slova:

Fránek architects

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři