Novinky a názory / zprávy

Důsledná obnova po 100 letech. Kotěrova a Gočárova budova Školy architektury AVU prošla celkovou rekonstrukcí

V únoru 2020 proběhlo slavnostní otevření budovy Školy architektury a nových médií pražské AVU, která v roce 2019 prošla celkovou rekonstrukcí pod vedením ateliéru Skupina Marcely Steinbachové. Během rekonstrukce došlo k citlivé obnově originálních prvků, tak aby se budova od významných českých architektů Jana Kotěry a Josefa Gočára co nejvěrněji navrátila do své původní podoby.

Gabriela Sládečková , 21. 4. 2023

Prvotní studii rekonstrukce budovy vypracoval roku 2014 spolu se svými studenty profesor Emil Přikryl. Ta určila přístup, jak se k budově chovat. Šlo o princip tzv. obnovy, kdy rekonstrukce měla co možná nejcitlivěji respektovat původní kvality budovy, kterých dům dosahoval zhruba před sto lety. Samotný projekt rekonstrukce pak měla na starosti architektka a někdejší Přikrylova studentka na AVU Marcela Steinbachová se svým ateliérem Skupina, která zvítězila ve výběrovém řízení.

Školu architektury Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze založil architekt Jan Kotěra roku 1910 jako demonstraci toho, že architektura je technická i umělecká disciplína. Kotěra také na přelomu let 1919-1920 navrhl budovu Školy architektury, kterou o čtyři roky později s pokorou rozšířil jeho nástupce Josef Gočár. Interiér budovy pak po válce upravil Jaroslav Fragner.

 

Foto: eArch

 

„Budova Školy architektury AVU je svědectvím své doby se silným pro-modernistickým étosem a jako taková je cennou kulturní památkou. Jedná se o jedinečný architektonický kompilát hned několika stylů s převažujícím vlivem kubismu a funkcionalismu a její obnovy bylo díky dohledu architektky Marcely Steinbachové zajištěno autorsky koncepčně citlivým způsobem. Budova je zachovaná a renovovaná ve výjimečně autentickém stavu a s nově začínajícím semestrem se do ní vrací život spojený především s výukou architektury, nových médií a technologií na AVU,“ prohlásil rektor AVU Tomáš Vaněk.

Během sta let své existence prošla budova řadou proměn, úprav a adaptací. Rekonstrukce tak přinesla nejen kompletní výměnu rozvodů a klimatizace, ale i restauraci fasády, oken a povrchů. Celý proces rekonstrukce musel navíc proběhnout během pouhého jednoho roku.

 

Foto: eArch

 

„Bylo pro nás zásadní vycházet ze studie prof. Emila Přikryla a jeho studentů, kteří roku 2014 nastínili způsob uchopení řešení obnovy. Nebylo lehké vybírat z tisíce možných řešení tu jedinou správnou a doufáme, že se nám to ve výsledku podařilo,“ svěřila se Steinbachová. 

Do školy se spolu se začátkem nového semestru stěhují také studenti. Budova bude kromě jiných sloužit studentům architektury pod vedením profesora Miroslava Šika a své místo v ní najdou také ateliéry, knihovna a digitální laboratoř.

 

Foto: eArch

 

 

Foto: eArch

 

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři