Novinky a názory / zprávy

Grandiózní Grand Prix | Ocenění jednoduchosti a racionality

Stalo se tomu nejinak než v minulých letech. Ve veletržním paláci se po roce setkalo mnoho významných tváří z oblasti české architektury. Diskutovalo se, jedlo se, pilo se, ale předně se netrpělivě očekávalo vyhlášení hlavního vítěze. Svou okázalostí a všeobecně přítomným napětím tato událost připomínala historický turnaj, jehož předním rytířem se stal ateliér PROJEKTIL ARCHITEKTI. Celkově byly v sedmi kategoriích uděleny tři ceny a čtyři čestná uznání.

Magdalena Deverová , 25. 6. 2010

CENA GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2010: NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA – ROMAN BRYCHTA, ADAM HALÍŘ, ONDŘEJ HOFMEISTER, PETR LEŠEK/ PROJEKTIL ARCHITEKTI NOVOSTAVBA / 21 realizací: cena - CENTRAL PARK PRAHA - B. REDČENKOV, P. TOMÁŠEK, J. WERTIG / A69 - ARCHITEKTI   čestné uznání - AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ PŘÍBRAM – LUIS MARQUES, ROBERT HOFFMAN, EVA MELICHAROVÁ / HMARCHITEKTI REKONSTRUKCE / 12 realizací: cena - PŘESTAVBA A DOSTAVBA TOVÁRNÍHO AREÁLU AF BKK, PRAHA 9 – M. BUŘICOVÁ, Š. KUBÍČEK / CARAA RODINNÝ DŮM / 11 realizací: čestné uznání - RODINNÝ DŮM V KUŘIMI – J. KNESL, J. KYNČL, V. ŠTOJDL / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI URBANISMUS / 2 realizace: neudělena ani cena, ani čestné uznání KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA A ZAHRADNÍ TVORBA / 4 realizace: cena - VYVÝŠENÁ CYKLISTICKÁ STEZKA, KADAŇ – V. BRANDA / A3 ARCHITEKTONICKÝ DESIGN, DROBNÁ ARCHITEKTURA A VÝTVARNÉ DÍLO V ARCHITEKTUŘE / 10 realizací: cena - AKÁTOVÁ VĚŽ, KOPEC VÝHON, ŽIDLOCHOVICE – PAVEL JURA INTERIÉR / 11 realizací: cena neudělena   čestné uznání - NOVÁ TVÁŘ ZÁPADOČESKÉ GALERIE V PLZNI – R. KOUCKÝ, Š. MALÁ / ROMAN KOUCKÝ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ   čestné uznání - 66 GALLERY, BOTAS KONCEPT STORE – L. KŘEMENOVÁ, D. MAŠTÁLKA / A1ARCHITECTS CENA ZA CELOŽIVOTNÍ DÍLO: PROF. ING.ARCH. VĚKOSLAV PARDYL, CSC. SPECIÁLNÍ CENA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

VILA RŮŽENKA, KTIŠ – O. NOVOTNÁ /O.N. ARCHITEKTI

Foto: eArch

Odborná porota:

Martin Holub, USA – předseda Poroty Jiří Klokočka, Belgie Willem Jan Neutelings, Nizozemí Milan Tomac, Slovinsko Zoran Michalčák, Slovensko

 

Foto: eArch

Slavnostní galavečer byl od počátku diktován ráznými slovy Ester Kočičkové. Počínala si natolik sebevědomě, že ani nepřekvapoval její extravagantní klobouk v podobě krychle. Kubickým elementárním tvarem chtěla poukázat nejen na podobu cen, ale i některých vítězných realizací. Ironická nota panovala i během jmenování členů poroty. Ostatně skutečnost, že pětičlennou „mezinárodní nezávislou porotu“ tvořili dva rodilí Češi, jeden Slovák, Slovinec a Holanďan, sama k tomu vybízela. Úvodního slova se mimo jiné ujali Ing. arch. R. Sedláková z NG a předseda Obce architektů M. G. Parma, který neopomněl v sérii děkovného kolečka kladně zhodnotit přínos NG za poskytnutí prostoru zdarma. Po krátké úvaze o architektuře, jejíž kvalitu odkryje až doba, vystoupil s projevem také předseda České komory architektů J. Vrana. Ten si v porovnání s M.G.Parmou šetřil úvahy nejspíš do zákulisí a stručnou úvodní řečí zahájil architektonickou soutěžní přehlídku.

 

Za zvuků naživo vytvářených znělek „poeticko-bulvárního“ orchestru (Byl Pes) se roztočilo velké kolo udílení cen a čestných uznání (viz přehled). Poněkud neorganizovaně se mohla občas jevit synchronizace znělky, nástupu výherců a projekce vybraných projektů. Na druhou stranu publikum k velkolepé přehlídce mohlo být také ohleduplnější. Svérázná Ester Kočičková nedokázala skrýt své zklamání, že polovina obecenstva upínala svůj zrak raději k občerstvovací tabuli.

Součástí každé projekce bylo i odůvodnění poroty, která se v jakémkoliv svém vyjádření netajila glorifikací „jednoduchosti“ a „racionality“. Tato slova totiž zazněla v nejednom záběru. Mohlo by se tak zdát, že se právě jednoduchost a racionalita stala hlavním kritériem výběru oceněných projektů. Vše korunovaly názory předsedy poroty Martina Holuba, citované v závěru galavečeru z jeho dopisu s Jiřím Klokočkou. Holub velice kladně zhodnotil vysokou úroveň a originalitu soutěžních realizací. Byl příjemně potěšen, že se nesetkal s „žádným kýčem“ (nutno podotknout ani v případě rekonstrukce domu v Měchelnici), „žádnou napodobeninou Gehryho“, ani s „žádným dekonstruktivismem“. Míru nezatíženosti poroty však každý musí zvážit podle svého. Jisté je, že určité práce oceněné v rámci přehlídky charakter čistých nezatížených forem určitě nepopřely. Přesto si snad každý mezi vítěznými realizacemi svého favorita najde.

Závěrem přehlídky po předání ceny za celoživotní dílo energickému prof. Věkoslavovi Pardylovi, nechyběl moment nejnapínavější, totiž vyhlášení samotné ceny Grand Prix architektů. Úkolu takto významného se očekávaně ujali nejdůležitější osobnosti celého galavečera, včetně dosavadního ministra kultury Václava Riedlbaucha. Ten cenu s největší vážností předal studiu PROJEKTIL ARCHITEKTI za budovu Národní technické knihovny. Důkladně připraveným projevem se ovšem panu ministru povedlo rozředit spontánnost okamžiku. Nicméně nakonec se vše v zajímavé obrátilo a na scéně se strhla přehlídka živých názorů. Roman Brychta (Projektil architekti) se vedle běžného poděkování pustil i do kritiky místních poměrů týkajících se udělování zakázek na „národní“ budovy. Alespoň někdo se tak z účastníků nestyděl postát delší čas za mikrofónem a otevřít podnětné téma k diskuzi. Ostatně tuto událost doplněnou o menší slovní obranu pana ministra můžete shlédnout na videozáznamu na našich stránkách. V příštím týdnu se také můžete těšit na podobně laděný rozhovor s R. Brychtou i s jedním z vítězů kategorie rekonstrukce Š. Kubíčkem.

Rozhodně si nenechte ujít výstavu zúčastněných prací, která je ke shlédnutí v mezaninu Veletržního paláce. Druhou variantu, jak se seznámit s konkurenčními realizacemi, nabízí katalog GRAND PRIX ARCHITEKTŮ, vydaný u této příležitosti. 

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři