Novinky a názory / zprávy

Hodnocení nejlepších Staveb roku 2016 v běhu. Jak probíhá soutěž?

Celé léto probíhá hodnocení 65 přihlášených staveb do 24. ročníku soutěže Stavba roku 2016. Odborná porota cestuje po celé České republice a osobně hodnotí objekty, které postoupily do druhého kola. Výsledkem jejího úsilí bude zveřejnění 15 nominovaných staveb do užšího výběru. Termín vyhlášení nominací byl stanoven na 8. září.

EARCH.CZ , 19. 8. 2016

Dne 8. září 2016 bude v sídle Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v Praze představování nominovaných staveb. Současně bude probíhat i slavnostní udílení Známek kvality 2016 výrobkům nebo technologiím, které byly přihlášeny do samostatné soutěže Známky kvality. 8. ročník této soutěže usiluje o podporu kvalitních, inovativních produktů a technologií pro stavitelství a architekturu. Porotci hodnotí přínos, úroveň technické dokumentace a způsob aplikace produktů do staveb a podporu výrobků pro BIM katalogy.

Od tohoto data bude mít možnost i každý občan hlasovat o cenu veřejnosti pro Stavbu roku 2016 na webových stránkách.

Letos proběhlo první kolo soutěže jinak. Všichni spoluvystavovatelé a partneři nominovali až tři experty pro posuzování staveb v prvním kole. Vznikl tak 30 členný Sbor expertů, který se společně s porotou podílel na výběru 29 staveb s postupem do druhého kola.

Podrobné osobní prohlídky staveb v druhém kole a jejich hodnocení, je samozřejmě velmi složité a náročné. Porotci se snaží najít ty nejlepší stavby z celkového pohledu, nikoliv jen nejzajímavější nebo jen architektonicky či technicky zajímavé.

Více informací o soutěži Stavba roku 2016 najdete na www.stavbaroku.cz

Na to, jak probíhá hodnocení, jsme se zeptali porotců. Otázky zodpovídala předsedkyně poroty, doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., a jeden z porotců, Ing. Tomáš Chromý, který je nominovaný za ČKAIT.

Jak je složité vybrat tu nejlepší stavbu?

Složitost hodnocení není dána ani velikostí ani typologickým druhem. Nejsložitější je pochopit všechny složky toho, co činí dobrou stavbu, skloubit je, zvážit a rozhodnout. Nalezení toho, zda stavba má opravdu všechny své části v dobré kvalitě, je to podstatné.

Co vás při hodnocení překvapuje?

Každý rok nás překvapuje množství zajímavých staveb, o kterých se do účasti v soutěži téměř nemluví. Zajímavé je také sledovat, jak velká část peněz z Evropské unie se podílí na kvalitních stavbách a jak málo investuje stát. Zjištění, že kvalita architektury měst nesouvisí s jejich velikostí ani významem. A naše hlavní město to smutně potvrzuje.

Převažuje letos nějaký druh přihlášených staveb nad jinými?

Přihlášené stavby jsou jako obvykle různorodé, novostavby i rekonstrukce - bytové domy, komerční budovy, výzkumné objekty, budovy škol, mosty, železniční tratě, zámky, kostely, rozhledna.

Poměrně velké procento letos přihlášených staveb byly rekonstrukce starých i historických objektů. V naprosté většině s dobrým předpokladem dalšího využití. V této oblasti byl patrný vliv (a to někdy i záporný) spolupráce s orgány památkové péče.

Dají se ročníky soutěže srovnat mezi sebou?

Jen velmi obtížně. Kvalita stavění je vysoká, hlavně po stránce provedení prací a užitých materiálů. Inovativní materiály a technologie jsou použity především pro vnitřní vybavení. Rozdíly jsou v druzích staveb, v investorech a v architektonickém řešení. V tom lze sledovat vývoj architektury za poslední roky – kvalita architektury velkých staveb klesá (jde v nich v první řadě o peníze a nápadnost, nikoli nápaditost). Zajímavější jsou malé stavby, nezáleží na investorovi. Stát investuje pouze do dopravy, ať kolejové nebo silniční, jinak jen velmi málo, do bydlení vůbec ne.

V čem vidíte význam soutěže pro veřejnost?

Bylo by skvělé, kdyby společnost pochopila, nakolik jsou pro ni stavby důležité. Bez staveb se neobejdeme, odehrává se v nich dnes už téměř celý náš život. Měli bychom jim proto věnovat náležitou pozornost. Upustit od požadavku, aby se stavělo co nejlevněji, ale aby se stavělo dobře a zajímavě. Prostředí našeho života pak bude příjemné a pohodlné. Pozornost veřejnosti si zaslouží nejen herci a sportovci, ale také ti, kteří stavby tvoří – tedy iniciují, navrhují, projektují, platí a staví.

Soutěž Stavba roku vypisuje MPO, ČKAIT, SPS a Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a snaží se podporovat kvalitní realizace staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 19. 8. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři