Novinky a názory / názory a komentáře

KOGAA studio svými projekty usiluje o zvýšení kvality života ve městech

KOGAA studio klade důraz na udržitelnost a vsází při navrhování i na mezioborovou spolupráci Foto: Zdroj: KOGAA

KOGAA vytváří architektonické a urbanistické projekty s pozitivním dopadem na jejich uživatele, komunity a místní kontext. Ve svých projektech se zabývá především problematikou neaktivních staveb a jejich adaptací na náhradní funkce.

KOGAA , 2. 9. 2022 / Advertorial

Na základě pevného přesvědčení, že čím více je architekt zapojen do celého procesu, tím je stavba efektivnější, soudržnější a udržitelnější, se KOGAA pyšní tím, že vede projekty v průběhu celého procesu od strategie a podnikatelského záměru, přes koncepci a studie proveditelnosti, technickou dokumentaci a získání povolení až po správu stavby a strategii vytvoření atraktivity.

O studiu KOGAA

V roce 2015 založili Tomáš Kozelský, Alexandra Georgescu a Viktor Odstrčilík v Brně architektonický ateliér KOGAA. Studio, které má nyní pobočku také v Praze, již získalo české i mezinárodní uznání pro jedinečnost svého přístupu k architektuře. V roce 2021 získalo KOGAA ocenění Architectural Review za mezinárodní talent DESIGN VANGUARD a v roce 2020 bylo nominovánona Dezeen Awards. Mezi další největší úspěchy kanceláře patří prezentace a mentoring během konference Guerilla Tactics 2019 na půdě RIBA (Royal Institute of British Architects), umístění v Top Ten Emerging Architectural Practices 2018 magazínu Archipreneur, či reprezentace České Republiky na festivalu architektury Concentrico 2020 ve španělském Logroňo.

KOGAA naplňuje svou prací koncept “kvality života ve městech”. Hlavním nástrojem této práce se stává navrhování substance pro zastavěné prostředí. Někdy se jedná o funkci, program,či o typologii uživatelů, jindy může být podstatou pouhá přítomnost historického elementu. Díky vlastní iniciativě zabývající se “pomalým rozvojem měst” (”slow development lab”), popisuje studio témata strategie rozvoje českých sídel. Mezi hlavními tématy, které KOGAA zpracovává, jsou konverze neaktivních struktur (projekty The Distillery, kulturní a kreativní hub KUMST, readaptace industriální budovy DADA Distrikt, projekt Lyceum), recyklace městské infrastruktury, či adaptace na klimatickou změnu. Poznatky z těchto “extrémních” pozic navrhování pak KOGAA aplikuje do nově navrhovaných celků tak, aby se staly dlouhodobě přínosnými pro své uživatele i okolí a udržitelným v pravém smyslu.

Kvalita života prostřednictvím architektury

Udržitelné  sídlo je sídlo vybudované na principech “kvalitního života v rámci možností životního prostředí”. Ultimativním cílem těchto měst je eliminiace uhlíkové stopy, produkce energie výhradně skrze obnovitelné zdroje a integrace přírodních elementů do urbanistického organismu; vize udržitelných měst však také pracuje s faktory stimulace ekonomického růstu, snižováním chudoby, zahušťování zastavěných zón a podpory kulturního růstu, stejně jako s aspekty efektivního sociálního a zdravotního zabezpečení. Tyto principy se souhrně označují indexem “kvality života ve městech”.

Naplňování tohoto pojmu se stalo konceptem našeho studia. Proto každý projekt, nehledě na jeho velikost, je námi posuzován ze všech hledisek tak, aby svým působením přinesl co nejvýraznější zlepšení “kvality života” pro své uživatele, komunitu a celistvý lokální kontext.

I přes určitou naivitu je obor architektury a urbanismu tím nejrozsáhlejším činitelem ve fyzickém světě a my jako jeho naplňovatelé jsme připraveni nést zodpovědnost za dopad našich projektů na budoucnost našeho životního prostoru.

Foto: GROUNDS Coffee hub a pražská pobočka KOGAA

Koncepty studia

Cross-education

Jedním ze základních principů studia je utváření rozmanité škály platforem, které slouží pro vzdělávání klientů, týmu i dodavatelů. Interní společné snídaně posilují kancelářskou sounáležitost, zatímco pin-upy poskytují výměnu kreativních a technických znalostí a každému členu týmu prostor se vyjádřit. Dodavatelé jsou součástí team-buildingu a sportovních i kulturních aktivit. KOGAA iniciovaný projekt Social Reactor zaštiťuje platformu REACT pro komunitní spolupráci a vzájemné vzdělávání. Platforma aplikovaného výzkumu v architektuře a urbanismu, NEXT Institute, vznikla za spoluúčasti studia jako mediátor spolupráce s výzkumnými instituty, municipalitami a akademickým prostředím. Každoroční čtyřdenní festival Brno Design Days má za úkol propojovat lokální kreativce, univerzity a firmy se svými protějšky ze zahraničí a tak obohatit také město.

Foto: Urban Sanctuary, ve spolupráci s firmou Kubíček Visionar

Hands-on

Řemeslná práce je pro každý projekt nezbytná a stejně nezbytné je porozumět ji. Spoluzakladatelé studia usilují o co nejbližší vztah s řemeslníky a způsoby výroby. Pochopení a respekt k fyzické práci vede k chytřejším a inovativnějším řešením, stejně jako k pochopení důležitosti plánování a prohloubení zodpovědnosti při rozhodování během provádění staveb.

Foto: DADA Distrikt v Brně

Reuse jako metoda

Recyklace a plánování vícenásobného užití je všudypřítomným prvkem konceptuálního uvažování studia. Kanceláře jsou z velké části zařízeny recklovanými výstavami a festivaly, pro které studio navrhovalo architekturu. Projekty KUMST, Grounds, či Brno Design Days prezentují použité materiály jako přidanou hodnotu. Nejnovějším posunem v tomto aspektu je příprava platformy umožňující vícenásobné použití materiálu z krátkodobých instalací pro drobné kulturní a kreativní centra a huby v rámci ČR.

Foto: Konverze lihovaru v Brně

Studio & pohoda

Navrhování kvalitního prostoru nemůže probíhat v nekvalitní kanceláři. KOGAA navrhla tu svou tak, aby reflektovala všechny její procesy a potřeby. Kancelář je fyzickou reprezentací způsobu konceptuálního přemýšlení a tvorby studia.

  • autor: KOGAA *
  • publikováno: * 2. 9. 2022
  • zdroj: * Reklamní sdělení

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři