Novinky a názory / zprávy

Konference odborníků Xella Dialog se věnovala statice, akustice a detailům v projekční a stavební praxi

17. října 2023 proběhl již 4. ročník odborné konference Xella Dialog Foto: Xella CZ

V centru pozornosti konference byly stavby z pórobetonu Ytong a jejich prostorové ztužení. V této části programu byly diskutovány zejména problematické detaily v projektech a jejich eliminace z pohledu statiky stěn, pilířů a stropů. Xella i tady nabídla optimální řešení, která zajišťují potřebnou pevnost a stabilitu konstrukce z pórobetonu Ytong.

Xella CZ , 9. 11. 2023 / Advertorial

Bungalovy z pórobetonu Ytong jsou u investorů oblíbené, jednoduché pro realizaci se pak mohou jevit i z pohledu architekta nebo projektanta. S délkou staveb a rostoucími nároky stavebníků na maximum užitného prostoru s minimem vnitřních nosných stěn však rostou požadavky na správné řešení, které bude odpovídat jak představám investora, tak i nárokům na statiku domů z pórobetonu Ytong. 

Ondrej Štepanovský, technický poradce a statik společnosti Xella poukázal například na požadavky teorie a realitu praxe, kdy i u jednopodlažních staveb s větší délkou mohou v případě absence ztužujících stěn nebo vhodných konstrukčních úprav nastat problémy se statikou a pevností stavby. Z tohoto důvodu je v případě staveb z pórobetonu Ytong potřebné uvažovat o realizaci ztužujících nebo smykových stěn a železobetonových pilířů. Představil také jednotlivé možnosti úprav stěn a stropů z pórobetonu včetně využití pórobetonových pilířových tvárnic Ytong s otvorem a železobetonovým jádrem nebo masivních stropních a střešních systémů z pórobetonových vložek Ytong.

Foto: Na konferenci byly diskutovány například stavební detaily nebo statika stěn, pilířů a stropů

V průběhu konference se zástupci společnosti Xella a jejich hosté zaměřili také na možnosti záměny železobetonových a keramických konstrukcí zděným systémem Silka včetně jeho statiky a akustiky. Xella na konferenci představila i novinku v překladech, která hravě překlene široké otvory.

V závěru si společnost Xella připomněla 100 let od vzniku pórobetonu. Kromě krátkého ohlédnutí do minulosti se v rámci této části programu diskutovalo o vizích v oblasti navrhování budov v blízké budoucnosti. Host konference Andreas Radischevski z Xella International informoval o budoucnosti v oblasti implementace BIM v různých zemích. Diskutovalo se také doplnění BIM modelů o data udržitelnosti produktů, což usnadní analýzu životního cyklu, a tím výpočet uhlíkové stopy stavby. 

SPONZOR

  • autor: Xella CZ *
  • publikováno: * 9. 11. 2023
  • zdroj: * Reklamní sdělení

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři