Novinky a názory / historie a teorie

Monografie o Ladislavu Lábusovi ukazuje zvláštní a tichou krásu staveb emeritního děkana Fakulty architektury ČVUT

Langhans Foto: Jan Malý

Kniha Domy volným veršem představuje tvorbu i osobnost architekta a emeritního děkana Fakulty architektury ČVUT v Praze Ladislava Lábuse. Úlohy kurátorů se ujali jeho kolegové a přátelé, představují jej jako poetu, intelektuála a náročného tvůrce přísného k sobě i svým stavbám. Editorem knihy je Matúš Dulla.

Fakulta architektury ČVUT v Praze , 13. 6. 2022

Publikace si na téměř pěti stech stranách klade za cíl přinést ucelený pohled na dosavadní dílo Ladislava Lábuse. Zahrnuje jak oceňované novostavby, např. nejnovější bytové domy v pražských Modřanech a na Smíchově či domov sociálních služeb v Českém Krumlově, tak zcela výjimečné rekonstrukce: pražského paláce Langhans, za niž získal Grand Prix Obce architektů, Edisonovy transformační stanice v Praze či Jízdárny Pražského hradu. Vše doplňuje fotografická dokumentace čítající přes 400 fotografií a vizualizací.

Kniha přibližuje typické rysy Lábusovy tvorby, která vyniká nenápadností a sofistikovaným souzněním krásy a účelnosti „Architektova díla nejsou vázána tak, jak byly někdejší rýmy v básních – jsou moderně svobodné jako volný verš, ale současně se vyhýbají levné nápadnosti a jakékoli podbízivosti,“ poodhaluje skrytý podtext názvu knihy její editor Matúš Dulla.

Přehled architektonické tvorby Ladislava Lábuse je rámován texty jeho spolupracovníků a přátel. Mapují oblasti architektovy práce, věnují se také proměně Fakulty architektury ČVUT pod jeho vedením na pozici děkana, kterým byl v letech 2014–2022. „Opravdu si myslím, že právě on v české architektuře dnešní doby příkladně ztělesňuje typ architekta, pro něhož není důležité pouze stavění, ale také intelektuální obsah jeho projektů a staveb,“ píše v knize historik a teoretik architektury Rostislav Švácha.

Václav Girsa z Ústavu památkové péče FA ČVUT vyzdvihuje Lábusův citlivý přístup k historické architektuře, jejž předává studentům a pomáhá tak vychovávat generaci architektů, kteří budou pokorně a s respektem přistupovat k práci svých předchůdců: „Učí studenty řemeslu i nalézání vztahu k prostředí. Zdůrazňuje význam tradice, kvality historických konstrukcí, práce s přírodními materiály. Nutí přemýšlet. Připomíná studentům, že kvalitní architektura nemůže vznikat ve vzduchoprázdnu, bez omezení, bez zřetele k limitům okolního světa.“

Foto: Kniha přinásí ucelený pohled na dílo Ladislava Lábuse

Zdánlivá obyčejnost Lábusova přístupu se stává devizou, hodnota jeho návrhů spočívá v nadčasovosti a nepodbízivosti. „Jeho architektura je pokračováním moderní tradice starými prostředky, dalo by se říci s trochou nadsázky. Nejde nikdy proti povaze věcí: v tom spočívá její přirozenost, ale také, vznešeněji řečeno, její autenticita a pravdivost. Přidává další vrstvu do tradice (nejen moderní) architektury, s vědomím kontinuity a s potřebou jakési normálnosti, laskavosti a vlídnosti,“ dodává teoretička a kritička architektury Jana Tichá.

Slavnostní křest knihy se konal 26. května 2022. Publikace je k dostání u většiny knihkupců.

Klíčová slova:

monografie kniha publikace

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři