Novinky a názory / zprávy

Co bude s pardubickým Mlýnským ostrovem? Urbanisté představili koncepty rozvoje

Soutěžní workshop Pardubice: Mlýnský ostrov má za sebou již druhou část. Tři týmy urbanistů během ní v prostorách pardubického Divadla 29 představily své koncepty rozvoje pro toto území. Ve svých návrzích hledají způsob, jak z území Mlýnského ostrova postupně učinit součást centra města.

EARCH.CZ , 2. 12. 2016

Všechny soutěžní týmy se rozhodly zlepšit prostupnost území a navrhují vést novou ulici propojující nábřeží Chrudimky s ulicí Na Ležánkách mezi areálem Automatických mlýnů a pekárnami. Další shodou mezi všemi návrhy bylo vytvoření veřejného prostranství před historickou budovou Automatických mlýnů.

Ateliér D3A uvažuje ve svém konceptu s blokovou zástavbou, která by byla realizována postupně. „Návrh musí umožnit dlouhodobé zachování výrobních provozů, pekárna navíc není život ohrožující výroba,“ uvádí Jaroslav Zíma z ateliéru D3A. Koncept ateliéru D3A dále nabízí zjednosměrnění ulice Na Ležánkách a jednosměrný průjezd po nábřeží Chrudimky. „Chtěli bychom zachovat maximum stávajících staveb dotvářejících charakter prostředí a dokládajících vývoj území. Zůstat by tak měly i památkově nechráněné hospodářské budovy v areálu Automatických mlýnů nebo silo v areálu pekáren,“ dodává architekt.

Kancelář UNIT Architekti představila koncept prosazující kompaktní nízkopodlažní zástavbu, která umožní využít lokalitu pro širokou škálu typů bydlení různorodých cílových skupin, například rodin s dětmi, singles, studentů či seniorů. „Bohatost různých typologií přispívá k bohatosti sociální, což je jeden ze základních předpokladů živé, příjemné a udržitelné lokality. V místě by tak mohly díky dostatečné hustotě zástavby, vazbě na kulturfabrik v mlýnech i centrální poloze v rámci města vzniknout vedle bydlení také pracovní příležitosti,“ podotýká za tým UNIT architekti Filip Tittl.

Kancelář re:architekti ve svém návrhu pro změnu přetváří pravý břeh Chrudimky na městské kamenné nábřeží bez aut, které umožňuje společenské aktivity podél západní fasády Automatických mlýnů. Ty by se tak měly k nábřeží otevřít. „Důležitá je kultivace nábřeží jako iniciační počin města, což zvýší kvalitu území a navíc podpoří snahu investorů zde stavět,“ říká Michal Kuzemenský z ateliéru re:architekti, jenž ve svém konceptu navrhuje kompaktní zástavbu podél nábřeží. „Chtěli bychom přetvořit i takzvaný Spojilský odpad při hranici s parkem Na Špici tak, aby bariéru současných prudkých svahů nahradilo pozvolně modelované propojení,“ doplňuje Kuzemenský.

Koncepce rozvoje všech účastníků i další postup jsou zveřejněny na stránkách města. Další, poslední jednání soutěžního workshopu proběhne 16. prosince opět v sále Divadla 29. Soutěžící zde představí své již rozpracované koncepční studie území, na jejichž základě pak odborná porota vybere vítězný tým. Ten bude městem pověřen, aby připravil regulační plán pro tuto část Pardubic. „Chceme do diskuse o budoucí podobě Mlýnského ostrova vtáhnout vlastníky, hlavní aktéry území a další Pardubáky, kteří mají o budoucnost našeho města zájem. Proto jsou představení návrhů i následná diskuse přístupné také veřejnosti,“ vysvětluje primátor města Pardubic Martin Charvát.

  • autor: EARCH.CZ *
  • publikováno: * 2. 12. 2016
  • zdroj: * Tisková zpráva

Mohlo by vás zajímat

Generální partner
Hlavní partneři